torsdag 24. mars 2011

Forventningar

Gårsdagens blogg - som kunne lesast som eit noko forseinka morsdagsinnlegg - fekk ein innsiktsfull kommentar frå andre sida av Nordsjøen - frå vår utsende medarbeidar Jon Iden. Og det er klart at i gårsdagens oversikt manglar mange nyansar. Det er no litt av det som gjer det kjekt å blogga, det at ein kan sjå gjennom fingrane med alle nyanseringskrava slik innimellom.

Men to viktige ting står igjen - og dei heng saman:

1. Oversikten viser at det er grunn til å ha forventningar til BFG Fana dei komande sesongane. Det som så fjongt blei kalla rekrutteringsopplandet (-), er ganske formidabelt. Fana kjem med ein absolutt brukande gjeng, Gneist ser ut til å koma med eit osean, ja i alle fall ein halv nordsjø. Oversikten viser altså at BFG Fana  absolutt bør vera ein sportsleg suksessklubb i løpet av dei neste fem åra, sånn circa.

2. Det andre, samanhengande, poenget er todelt: Så sterke moderklubbar som det her er snakk om må og skal ha stor innverknad i sin eigen overbygning. Det bør vera sjølvforklarande. Like sjølvforklarande bør det vera at skal det potensialet som ligg der slå til, så må styringa og eigarskapskjensla frå moderklubbane overfor overbygning BFG vera heilt klar og udiskutabel.

-- Så vidt eg har forstått gjekk årsmøtet i BFG tirsdag i positiv retning i forhold til poenga ovanfor. Så då får me halda fram med å konsentrera oss om å legga forholda best muleg til rette sportsleg for ungdommen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar