torsdag 17. mars 2011

Fana - Flytting - Funksjonærar

Stemne-oversikten på Gneist sine sider er "høgst uoffisiell", som det heiter. Det kan til dømes enno skje endringar, der arrangørar rundt om får tenkt seg om.

Tenkt seg om har Fana IL gjort - og funne ut at fram og tilbake er like langt, eller noko slikt. I alle fall er Fanalekene no hamna tilbake på den vante helga, den siste i september - etter å ha vore på vandring både til mai og til august undervegs. Nærare bestemt er det lørdag 24. september som no er sett av til Fanalekene.

Det er jo ein tradisjon at Fanalekene er avslutning på stemnesesongen og tradisjonar skal ein vera varsam med å endra på, ikkje minst når ein held seg i Bergen by.

Konsekvensen av flyttinga er akkurat no at ein god del utøvarar står utan tilbod siste helga i august og første helga i september. Siste helga i august er det UM i Fredrikstad. Det gjeld utøvarar frå 15 år og oppover, men ei rekkje foreldre - og såleis aktuelle funksjonærar - reiser også til Østfold og dermed blir det vanskeleg å arrangera stemne her lokalt. Første helga i september er det NCC-leikane på Osterøy. Det gjeld berre 13- og 14-åringar, men her gjeld mykje av det same: det er vanskeleg å arrangera for dei som blir igjen sidan mange aktuelle arrangørar vil mangla funksjonærar. Her kjem det i tillegg at 13- og 14-åringane er store og viktige aldersgrupper, slik at ein vil gå glipp av mange startar.

Flyttinga av Fanalekene vil såleis truleg gjera dei to gjenverande august-stemna meir attraktive: Stordleikane 19- 21. august og - ikkje minst - Gneistspelen/KM 11-14 frå 12. til 14. august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar