søndag 13. april 2014

Ser bra ut dette

I 2012 og 2013 laga eg ein oversikt over aldersprofilen i BFG. Den var basert på utøvarane som hadde markert seg i den offisielle statistikken i sist ute- og innesesong.

For 2014 blir samanlikninga litt feil - sidan det frå og med sist innesesong er innført elektronisk statistikk som inkluderer alle resultat, og ikkje berre dei me manuelt førande statistikarar fann plass til.

Dette medfører at det i seg sjølv er fleire BFG-arar som finst i statistikken frå 2013/2014-sesongen enn tidlegare.

Men skit og: Slik er det - og når oversikten etter dette viser positive tal, så er det jo fine greier:

Gjennomsnittsalder på baneutøvarane pr. april 2012:

Kvinner: 18,6 år
Menn: 19,7 år

Gjennomsnittsalder på baneutøvarane pr. mars 2013:

Kvinner: 17,8 år
Menn: 16,3, år

Gjennomsnittsalder på baneutøvarane pr. april 2014:

Kvinner: 19,7 år
Menn: 23,9 år (!)

Det er altså då ein god del fleire utøvarar (og ein del eldre) som utgjer grunnlaget i 2014. Her må ein hugsa på at talet på utøvarar gjekk monaleg ned frå 2012 til 2013, etter at Fana IL ville klara seg sjølv:

Totalt tal på utøvarar 2012: 52 (35 kvinner, 17 menn)
Totalt tal på utøvarar 2013: 34 (21 kvinner, 13 menn)
Totalt tal på utøvarar 2014: 58 (28 kvinner, 30 menn)

Ei samanlikning når me kjem til 2015 vil også vera skeiv: Det vil vera første året at begge sesong-statistikkane er elektronisk og inkludera alle. (Årets er altså ei blanding av gamlemåten for utesesongen 2013 og nyemåten for innesesongen 2013-2014).

Men skit i atterhalda: Det ser bra ut dette...

fredag 11. april 2014

Adelskalender, BFG - 1500 meter

Då er det like før påskeferie for mange - sjølv om ein del av oss arbeider aldri så lite eit par dagar i neste veke også. Etter påske er banesesongen over oss, med ei rekkje seriestemne alt første veka.

Difor skulle det passa slik nokolunde å avslutta Adelskalender-gjennomgangen i denne omgangen for BFG Bergen - med 1500 meter.

Så får me koma tilbake med nye versjonar - både med korreksjonar og med nye bidrag frå ungdommane - etter kvart.

Her er lista for kvinner:

1. Veslemøy Hausken 4:13,04
2. Hilde Marit Fjelltveit 4:17,94
3. Irene Mildestveit 4:21,48
4. Stine Larsen 4:22,24
5. Lene Hove 4:24,88
6. Kirsten Melkevik Otterbu 4:26,69
7. Anne Sofie Engan 4:29,11
8. Hilde Askeland 4:32,05
9. Kjersti Sognnes 4:36,69
10. Helene Strømblad Hansen 4:41,20
11. Pernille Thomassen 4:43,26
12. Grethe Indredavik 4:45,50

For menn finst rekordhaldaren ikkje så langt unna der eg sit no (i alle fall slik i det daglege):

1. Helge Drange 3:44,34
2. Øyvind Fretheim 3:45,66
3. Fred Runar Fjelltveit 3:48,17
4. Eiliv Gjesdal 3:48,7
5. Jan Erik Christiansen 3:49,76
6. Endre Evensen 3:51,43
7. Anders Røssevold 3:51,56
8. Audun Bruflot 3:53,50
9. Rune Hovlandsdal 3:53,89
10. Torstein Frantzen 3:57,0
11. Sigve Stenersen 3:58,09

tirsdag 8. april 2014

Geografi og terrengløp

Først av alt får me registrera dei to medaljane som blei dei lokale heltane til del under UM i terrengløp på Stord lørdag: Linn Seliussen vann bronse i J16 og Anna Serine Røssland fekk same typen medalje i J17.

Så til den store snakkisen etter helga: Mangelen på deltakarar, spesielt i stafetten søndag. Der enda det opp i parodi då ein trio med handballspelarar frå Fitjar innkasserte bronsen i kvinneklassen - eit temmeleg drygt stykke etter dei to andre laga som var med. Og då skal ikkje eit vondt ord seiast om Fitjar eller fitjarbuen; initiativrike er dei der! (Og eg har opptil fleire kjekke slektningar i Fitjar - ja da, der også.)

Terrengløp er ikkje ut. Det ser berre slik ut når det er vestlandsbygder som står som arrangørar! Av ein eller annan grunn klarer ikkje austlendingane å finna vegen til Strandebarm eller Haga på Stord. Det er ikkje til å undra seg over at eg i desse dagar minnast den salige pressemannen Per Håland, som 16. juli 1949 spurde i ein petitartikkel i Verdens Gang om "Kvifor er Oslo-folk så dumme?" Og då var det ikkje minst den manglande geografikunnskapen han tenkte på. Me her vest veit skilnad på aust og vest i Oslo, austlendingar slit med å skilja mellom noko som helst vestpå. Dei kallar det store landet i vest for - ja, nettopp - "Vestlandet". Om dei møter på ein frå dette landet, så spør dei oss gjerne om me kjenner "...Fagnstøl, som jeg møtte i Forsvaret" - sjølv om Fagnstøl kom frå Egersund og det er ein frå Førde i Sunnfjord som er samtalepartner. "Dere er jo fra Vestlandet begge..."

Jo da. Sidan 2010 har kortløype-NM vore tre gongar på Austlandet og to gongar på Vestlandet. Mønsteret er soleklart: Ein god del vil trass alt framleis vera med på terrengløp - ein vågar seg berre ikkje på å reisa så langt. Og i særleg grad gjeld altså dette austlendingar som nektar å reisa vestover. Nei, her er ikkje indianarar på krigsstien. Berre Fjorden Cowboys.

Under meisterskapa på Austlandet har austlendingane hatt ein deltakingsprosent på 55 (Tønsberg), 60 (Modum) og 57 (Hønefoss) - altså jamn og god deltaking.

Under meisterskapa på Vestlandet har austlendingane hatt prosent-deltaking på 10 (Strandebarm) og 9 (Stord)!

Kva med motsett veg? Finn me, vestlendingane vegen austover? Ja, i klart større grad i alle fall: 31 prosent av deltakarane i Tønsberg, 28 på Modum og 31 igjen på Hønefoss.

*

Dette heng også saman med denne underlege stafetten andredag: No  jo andre enn gutungen sjå at keisaren er naken?!

Dersom ein har eit todagarsopplegg, er det kan henda lettare å få fleire til å ta ut på den farlege reisa vestover. (Til Ås til neste år finn nok austlendingane vegen igjen.) Då må deltakarane nødvendigvis på førehand veta at dei skal delta både lørdag og søndag; ein må planlegga for dette. Og stafetten må vera på klubbnivået, der ein har tilhøyrsle.

Her er Varegg sine terrengstafettar ein mal:

1. Klubbstafett med 2 deltakarar på kvart lag.
2. Kvar klubb kan stilla med så mange lag dei vil
3. 2 klassar: senior og U23
4. 3 x 1000m (som harmonerer best både med løypa frå det individuelle løpet og med kapasiteten til dei fleste av desse løparane): 2 løparar spring altså 1000 meter 3 gongar.

Dette må NFIF ta tak i no - dersom ikkje dette arrangementet, som på sitt beste kan vera ein flott inngang til utomhus-sesongen - skal døy heilt hen.

Og austlendingar: 11. oktober arrangerer BFG Bergen NM i langløypa. Eg veit det går visse rykte om at løpet går på noko som heiter "Stend". Gløym det! Det går i Bergen. Det går fly til Bergen. Me skal visa vegen til løypa derifrå.

Nedst - oversikt over talet på deltakarar i dei fem siste kortløype-meisterskapa:

2010 - TØNSBERG
Totalt
180
Vestlandet
57
31.6 %
Austlandet
99
55 %
Midt-Norge
18
10 %
Sørlandet
6
3,3 %


2011 - MODUM
Totalt
191
Vestlandet
55
28,7 %
Austlandet
116
60,7 %
Midt-Norge
15
7,8 %
Sørlandet
5
2,6 %


2012 - STRANDEBARM
Totalt
119
Vestlandet
88
73,9 %
Austlandet
12
10,0 %
Midt-Norge
13
10,9 %
Sørlandet
6
5,0 %


2013 - HØNEFOSS
Totalt
154
Vestlandet
48
31,1 %
Austlandet
89
57,7 %
Midt-Norge
9
5,8 %
Sørlandet
8
5,1 %


2014 - STORD
Totalt
109
Vestlandet
85
77,9 %
Austlandet
10
9,1 %
Midt-Norge
12
11 %
Sørlandet
2
1,8 %

torsdag 3. april 2014

Fristafetten

For dei som var til stades på Espeland onsdagskvelden, så var det ein vemodig aften. Dette var siste gongen Fristafetten blei avvikla i området rundt idrettsplassen der. Ved seinare høve blir det ny løype - enno ikkje detaljbestemt - i området rundt idrettsparken i Indre Arna.

No ja. Det var over 100 deltakande lag totalt, så stafetten har framtida føre seg - også ved ei flytting, vil eg tru.

Mykje god springing av Gneist- og BFG- laga også dette året:

Jenter 11-14- laget hadde vunne stafetten dei 5 siste åra, men blei denne gongen slege av Fana. Fana sette ny løyperekord (som då blir ståande), men Gneist var berre 5 sekund bak, og både AKS og Bergen Turn sine lag på tredje og fjerde var med på å gjera dette til ein historisk god stafett i klassen.

Gutar 11-14- laget vann, derimot, Fristafetten for 6. året på rad. Også her blei det ny løyperekord for evig og alltid, godt og vel ti sekund framfor Fana. Desse to laga var i ein eigen klasse.

I Mix 11-17 blei det 4. sigeren på rad for Gneist - heile 44 sekund framfor nr. 2, Viking.

Aller mest suverene har Gneist vore i Mix 11-14. Her har det blitt siger alle dei siste 7 åra (i alle fall)! Også her får Gneist sitt lag i 2014 bli ståande som løyperekord-haldar for ettertida. Det var 5 sekund ned til Ask på 2. plass og 18 sekund til Gneist sitt 2. lag.

*

For BFG Bergen var det utvilsamt kvinner senior- laget som imponerte mest. Det blei ein 2. plass til slutt, 17 sekund bak Gular. Tidene til både Gular og BFG er svært sterke i historisk samanheng for Fristafetten. I fjor stilte ikkje BFG seniorlag, men årets lag var om lag 50 sekund betre enn beste juniorlaget i fjor - og årets lag hadde 5 juniorar med, så dette var svært lovande.

I menn junior blei det denne gongen 2. plassen, 8 sekund bak Norna-Salhus - etter sigeren i 2013.

Menn senior B- laget gjekk til topps i sin klasse, etter at det blei 4. plass i fjor. Avstanden ned til Gular sitt B-lag var på 18 sekund.


Fristafetten 

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
J11-14
2
1
1
1
1
1
2
G11-14
2
1
1
1
1
1
1
Mix11-17
5
-
3
1
1
1
1
Mix11-14
1
1
1
1
1
1
1
KJ
1
1
4
3
2
2
-
KS
1
2
2
-
2
-     
2
MJ
1
1
4
3
3
1
2
MS-B
1
2
2
2
1
4
1tirsdag 1. april 2014

Flyplass-rekordar

Vinterkarusellen 2013-2014 blei avslutta mandag kveld, med det 8. løpet for sesongen. Det var jo på tide, all den tid våren har herja i eit par veker alt - sjølv om det var nattefrost og overfrose på "utebilen" tirsdag morgon.

Løpsbølgja finst framleis, noko ein merkar bra i Vinterkarusellen. Det er naturlegvis enno rom for fleire deltakarar. Og det er ei flott tid å trena på no - fram til 3. november og 1. løpet i Vinterkarusellen 2014-2015!

Mange flotte løp har blitt prestert denne vinteren. Karusellen blei lagt i ny løype - langs Flyplassvegen - frå og med Vinterkarusellen 2011-2012. Det er ei løype som det er mange meiningar om, ikkje minst no når det blir bygt trasé for bybanen og Ytrebygdsvegen med omland har hatt stengingar og masse krumspring.

Men me har no uansett ført offisielle rekordar i den nye løypa og kan fastslå at opptil fleire er blitt slegne denne vinteren - nokre også fleire gongar:

5 KM
Her blei jo hovudrekorden for menn knust under sist løp, den 10. mars, då Marius Vedvik sprang heilt ned på 14,43.

Ingvild Myking sprang på 18,17 i november og har no rekorden for dei jentene som er 14 år eller yngre.

Christina Ellefsen Hopland har 18,14 frå siste løpet før jul, som er rekorden i J15-19- klassen.

Stian Øvergaard Aarvik har slite med mangt og mykje denne seinvinteren, men før den tid - i januar - var han i kanonform og sprang 5-kilometeren på 15,57, som er rekorden i G15-19.

Linda Gröning sprang på 20,13 i K35-39 i januar.

Ragnhild Korneliussen har pynta på sin rekord i K60-64 fleire gongar, seinast med 22,32 den 10. mars.

Eilif Villanger sprang på sterke 19,44 før jul i M60-64.

10 KM
På den lengste distansen kom det fleire svært sterke prestasjonar den siste løpsdagen, 31. mars:

Superspringaren André Seliussen frå Gneist flytta rekorden for gutar som er 14 år eller yngre ned med nesten to minutt (!), då han sprang på 36,22.

Gustav Iden knuste også den gamle rekorden i sin klasse, G15-19, då han sprang på 32,28 - den gamle var på 33,45.

Bjørn Tore Kronen Taranger pynta på sin egen rekord i M35-39, då han kom seg under 35 minutt - og sprang på 34,53.

Og tidlegare i vinter:

Christian Ellefsen Hopland har no rekorden i K15-19, både på 5 og 10 km. På den lengste distansen har ho 37,29 frå februar.

Rebecca Hilland sprang littegrann fortare enn det - 37,22 - under første løpet over nyttår. Det er då rekorden i seniorklassen - K20-34.

Bjarte Eikanger sprang på 33,46 i M40-44 på det første løpet i sesongen - den første mandagen i november.

Den gamle BFG-løparen (og med mange andre funksjonar i BFG-systemet) Anders Røssevold kan også springa godt framleis: 27. januar blei det 35,19 i M45-49.

Elise Orten sprang på 42,05 i K50-54 i februar.

Carol Bruce fekk seg rekorden i K55-59, med 49,17 i slutten av januar.

Ragnvald Kanebog sprang på 40,08 i M55-59 den 10. mars.

Same dagen - 10. mars - sprang også Helga Jonsdottir på ny rekord i K60-64: 58,21.


Alle rekordar i Vinterkarusellen kan studerast her.

mandag 31. mars 2014

Før NM/UM i terrengløp

Me har hatt eit fantastisk vårvér siste dagane. Aller finaste dagen var truleg då det var KM i terrengløp på Stend lørdag. Ifølgje vermeldarane skal dette ta slutt, om ikkje så altfor lenge.

Nærare bestemt synest både dei trauste i Yr og dei nyrike i Storm at det skal ta slutt på lørdag. Det er dagen når ein del av våre lokale heltar skal ta den korte vegen med ferjo over Bjørnafjorden, for å springa NM/UM i terrengløp, kort løype, ved golfklubben på Stord (Haga).

Parkløpet på Stord gjekk i NM-løypene for eit år sidan, og som Kondis-reportasjen viser, så er det svært tøffe løyper når regnet får gjera sitt. Så får me håpa at veromslaget og lågtrykksfronten blir utsett dei nødvendige timane, men frykta det motsette...

Her er ein kort gjennomgang av klassane der det er BFG-/moderklubb-utøvarar med førstkomande lørdag (i alle fall etter startlistene):

I jenter 16 blir det medalje til Gneist! Her er det nemleg ikkje meir enn 4 utøvarar på startlista. Favoritt er sølv-vinnar frå tilsvarande konkurranse i fjor, Else Bratteland frå Sørild i Grimstad. Bak henne blir det ein ny duell mellom lagvenninnene Renate Lie og Linn Seliussen. Lørdag vann Renate KM, knepent framfor Linn. Då var distansen halvparten så lang som den vil vera på Stord. Dermed bikkar tipset i retning Linn denne gongen, men det blir spennande - og det bør bli to medaljar til Gneist, i alle fall.

Det blir langt tøffare konkurranse i jenter 17. Her er det 11 namn på startlista - heile 5 av dei frå IL Gneist. Gneist-jentene skal lada opp med tur over Hardangerjøkulen i veka, så får me sjå korleis det gir seg utslag lørdag. Hordaland dominerer, både på startlista og mellom favorittane. Nr. 1 og 2 på Stend lørdag må finna seg i å vera favorittar også under UM: Ingrid Halvorsen Folvik (Bergen Turn) og Christina Ellefsen Hopland (Varegg). Bak der er det fleire Gneist-jenter, saman med Kristine Gundersen (Selsbakk) som vil kjempa: Ingrid Næss Johansen, Eline Myking, Anna Serine Røssland, Thyra Hevrøy og Elina Drivenes.

I menn, junior er det endå fleire påmelde - heile 24 utøvarar. 3 av dei er frå BFG Bergen: Andreas Iden, Ole Martin Røssland og Stian Norheim. I skrivande stund er Ole Martin mellom dei usikre til start, medan Andreas og Stian sprang brukbare KM-løp lørdag og vil bita godt frå seg i ei tung og lengre løype på Stord. Men favorittane finst frå andre klubbar ved dette høvet: Kristian Tjørnhom (Kristiansand), heimefavoritten Lars Jonassen Føyen, Edvard Kamperud Nygaard (Tjalve), Magnus Hannevig Pettersen (Sturla) er nokre av dei sterkaste namna.

I menn, senior har 33 utøvarar meldt seg på. Her er kretsmester i U23, Erlend Gjerdevik Sørtveit og Espen Roll Karlsen BFG-namna på lista, men Espen er også mellom dei mindre sikre til start på mi liste. Også her er det lokale namn mellom favorittane, ikkje minst i KM-vinnar Marius Vedvik (Gular). Morten Velde (Haugesund - han med bloggen), Tom Erling Kårbø (Stord), Hans Kristian Fløystad (Tjalve) er andre brukbare tips til plassar høgt oppe.


søndag 30. mars 2014

Sommartid

God sommar! Sommartida er innført, både på klokka og i veret. Aller mest sommarleg var det lørdag, då KM i terrengløp blei arrangert på Stend.

Ingvild Myking vann jenter 15-klassen som ho ville. Det var Ingvild sitt andre KM-gull i terrengløp.

Renate Lie tok sitt sjette strakte KM-gull i terreng då ho vann J16-klassen, men denne gongen var det nett så vidt. Linn Seliussen kom sterkt på slutten og var rett bak Renate i mål. Hedda Grønhaug (Bjarg) tok bronsen.

I J17 var det Anna Serine Røssland som blei den lokale medaljevinnaren, då ho tok bronsen, bak Ingrid Folvik (Bergen Turn) og Christina Hopland (Varegg).

Vegard Albrigtsen overbeviste då han tok sitt første KM-gull og vann G16-klassen.

I gutar 18/19 blei det tredje KM-gullet i terreng til Jørgen Tvedt frå Norna-Salhus - det første vann han på Stend som 15-åring. Sølvet i klassen gjekk til Andreas Iden, som blir endå sterkare når det blir baneløp.

I fjor blei det sølv i 18/19, bak nemnde Jørgen Tvedt, for Erlend Gjerdevik Sørtveit, men denne gongen gjekk han til topps i U23-klassen, med eit godt løp over 3 km.

I tillegg blei det også KM-gull på Petter Rasmussen i 40-44- klassen.