fredag 31. oktober 2014

Alle TIder - kvinner

Dagens presentasjon tar for seg dei av dei lokale heltinnene - for det er jenter (kvinner) det handlar om - som har persa utomhus i 2014 og samtidig funne sin plass i Alle tider-statistikken for seniorar på landsbasis. Denne statistikken er omfattande og har for dei fleste øvingar fleire hundre namn.

100 meter
169. Monika Benserud 12,40

200 meter
130. Vilde Lund Bjørnsen 25,14

400 meter
101. Vilde Lund Bjørnsen 56,43
443. Iren Vevatne Isaksen 59,55

600 meter
9. Martine Eikemo Borge 1:31,02

800 meter
27. Martine Eikemo Borge 2:05,04

1500 meter
308. Anna Serine Røssland 4:40,32
373. Eline Myking 4:42,92

2000 meter
14. Ingvild Myking 6:24,49

3000 meter
230. Anna Serine Røssland 10:03,22
268. Ingvild Myking 10:07,77

100 meter hekk
313. Maren Haugen Lillefosse 16,19

2000 meter hinder
31. Eline Myking 7:18,92

3000 meter hinder
17. Anna Serine Røssland 10:42,56

Høgde
495. Nora Øvergaard Aarvik 1,58

Stav
60. Sanne Myrmel 2,86

Lengde
56. Monika Benserud 5,88
187. Maren Haugen Lillefosse 5,56

torsdag 30. oktober 2014

BFG utan B, F og G - eller: Gneist og Vinterkarusellen

I januar 1987 bestemte Bjarg, Fana og Gneist seg for at dei skulle samarbeida om friidrett i organisert form. Det gjorde dei med eit håp om betre ressursutnytting for junior- og seniorutøvarane i dei tre klubbane samla. Valet av organisasjonsform blei å oppretta den såkalla «paraplyklubben» BFG Fana. BFG stod for dei tre stiftingsklubbane Bjarg, Fana og Gneist. «Fana» var både knytt til «Fana Stadion» og den bydelen alle dei tre klubbane sokna til, Fana. (Dette var nokre år før Ytrebygda bydel blei oppretta.)

Så gjekk no åra, BFG Fana fekk nokre gode år og ein del ikkje så gode år.

I tillegg til utøvarar med basis i Bjarg, Fana og Gneist kom det ein sjeldan gong ein utøvar utanfrå, men studentar har stort sett alltid hamna i Gular – både tidlegare og no.

Så har det kome til ei veterangruppe i BFG. Desse har hatt det kjekt, på kvar sine treningar – for menn og kvinner – og har hatt som sitt store mål å delta i Holmenkollstafetten kvart år, i tillegg til lokale stafettar. Veterangruppa har gjort god dugnadsinnsats i BFG og stort sett ikkje stilt krav om noko som helst.

Med utgangspunkt i Fana Stadion har det vore ei ivrig gruppe som har arrangert «Maratonkarusellen» ein del år no. I 2006 blei denne «uorganiserte gruppa», som dei kalla seg sjølv, knytt til BFG Fana. Maratongjengen fekk to store fordelar av det: Dei fekk nytta klubbhuset til BFG i samband med arrangementa sine og dei fekk vera knytt til ein organisert friidrettsklubb. Det siste er viktig for alle som vil arrangera løp som skal vera godkjente i offisiell fasong i (fri-)idretten.

Men så:

I 2012, då BFG Fana var blitt 25 år, melde Fana seg ut av samarbeidet. Dei meinte dei kunne klara seg best sjølve – og samarbeida direkte med andre klubbar, der det var trong for det.

I 2014 har så Bjarg og Gneist kome til same konklusjonen.

Hausten 2014 er ein altså i den situasjonen at BFG (som skifta etternamn til «Bergen» i samband med at Fana trekte seg ut) har mista både B-en, F-en og G-en. BFG utan B, F og G er som… ja, som ingenting.

Men i banesamanheng har likevel ein god del utøvarar konkurrert for BFG i 2014. 80 prosent av desse utøvarane soknar til IL Gneist. Det var såleis ikkje til å undra seg over at Gneist, då dei trekte seg ut av samarbeidet, samtidig sa at klubben kunne ta på seg ansvaret for utøvarar, trenarar og sportsleg satsing – også i eit samarbeid med Bjarg (og for så vidt med Kalandseid, som kom inn i samarbeidet i 2013, med ei smålåten gruppe).

Inntektene i BFG har blitt brukt til sportsleg satsing – på utøvarar, trenarar og reiseverksemd.

Inntektene i BFG har kome frå ein del arrangement, først og fremst Vinterkarusellen.

Gneist har påteke seg store sportslege forpliktelsar, som tidlegare har lege i BFG-samarbeidet. Difor har BFG sitt styre gått inn for ein leigeavtale for Vinterkarusellen med Gneist, slik at Gneist tar best muleg vare på dei utøvarane som BFG har ytt støtte til på så godt vis som muleg inntil nyleg.

Kvifor ikkje halda fram som før?

Jo, i stor grad har det vore snakk om dei same  utøvarane: Både Gneist og BFG har dermed brukt dyrebar frivillig innsats til å administera dei same ungdommane. Dette er ikkje lurt.

Når ein opprettar noko, tar gjerne dette «noko» til å leva sitt eige liv – på eit anna vis enn det som var meininga. Når B, F og G etter kvart er ute av BFG (frå 1. januar 2015), så har veteranane og maratonistane kome på banen og vil vidareføra BFG. Dette er det ingenting å seia på i seg sjølv. Verre er det når veteranane og maratonistane – som enten ikkje har hatt behov for pengar, ikkje har kome med krav om pengar eller har seks-sifra summar på eiga bok – kjem med krav om å halda på midlar på bekostning av dei utøvarane og trenarane som BFG fram til akkurat no har sytt godt for.

Når eit mindretal slik prøver å tilrana seg midlar og/eller posisjonar frå eit fleirtal, så snakkar ein gjerne om eit kuppforsøk.

Eit demokrati blir målt etter korleis ein tar vare på sine mindretal.

Maratonkarusellen har eit vellykka føretak, både sportsleg og økonomisk. Her er ikkje behov for hjelp og støtte på noko vis. Slik hjelp og støtte har heller ikkje vore etterspurd. Maratonkarusellen har bruk for hus og klubb, som før. Det skulle det ikkje vera grunn til å nekta dei, om dei skikkar seg vel.

Veteranane har klart seg 100 prosent sjølve. Dei har vore drivande dugande til å stilla på dugnad (…), utan å krevja motytingar. Som ein gest i samband med at Gneist skulle overta som teknisk arrangør av Vinterkarusellen fekk veteranane tilbod om å få 10.000 kroner som kompensasjon for å gjera den dugnadsinnsatsen ein har gjort gratis i alle år. Ein takka i staden nei til både pengane og til å stilla på dugnad, no når det er Gneist som arrangerer og ikkje BFG, sjølv om inntektene blir brukt på nøyaktig det same som tidlegare. Eg er litt usikker på om alle veteranane har fått med seg at dei har sagt nei til femsifra sum med pengar, men det er ei anna sak.

**

Etter at Fana gjekk ut av BFG i 2012 har det blitt tydelegare at BFG er blitt meir og meir ein bremsekloss for samarbeid, snarare enn ein katalysator for det. Samtidig er det blitt utvikla eit godt idrettssamarbeid i foreninga «Idrett Bergen sør», der Bjarg, Fana, Gneist, Smørås og Kalandseid deltar. Her er det grobotn for eit godt, direkte samarbeid mellom klubbane, utan at dette er organisert i ein ekstra klubb utanom – med alt det inneber av ekstra administrering og akkedering.

Og då må veteranar og mosjonistar, med jamt over velfødde lommebøker og eigen mosjonering som drivkraft, kutta ut meiningslaus krangling om å ta av kaka som er tiltenkt barn, ungdom, studentar og andre unge vaksne.

For det er frivillig innsats for barn og unge det handlar om.


Mandag 3. november startar Vinterkarusellen med Gneist som teknisk arrangør. Det borgar for kvalitet. 

onsdag 29. oktober 2014

Alle Tider - Gutar 18: Amund rett inn i norgestoppen

2014 har vore eit svært år for Amund Høie Sjursen. Han har representert landslaget på junior- og seniornivå. Han markerer seg også heilt i toppen i Alle tider-statistikken for gutar 18.

* På 100 meter er han nr. 2 med sine 10,45. Aham Okeke står med 10,40. Tida til Amund er solid ny krestsaldersrekord, den gamle var på 10,89...

* I lengde er han også nr. 2 med sine 7,60. Her er det husnesingen Gøran Moen som har G18-rekorden - og den norske juniorrekorden - med 7,75, sett i Budapest i 1989.

* nr. 11 på 200 meter, som Amund så langt har sprunge etter måten sjeldan, med 21,82. Men Amund sette kretsaldersrekord. Den gamle hadde Erlend Sæterstøl med 22,04, frå 1993.

* nr. 18 på 60 meter med utetida 7,08, men nr. 1 med innetida 6,88 - likt med Fernando Ramirez. Nemnde Erlend Sæterstøl har 7,03 (ute).

* nr. 45 i høgde med 2,02.


søndag 26. oktober 2014

Alle Tider - Jenter 18

I aldersbestemt samanheng så er det to årsklassar som blir til éin - det er 18- og 19-åringane som har fellesklasse i 18/19 - som ein slags mjuk overgang til at det er heilt (med eit unntak eller to) slutt på at alder er viktig.

Når det gjeld Alle tider-statistikken, så stoppar den ved 18-åringane og inkluderer altså ikkje 19-åringane. Dette har med historiske forhold å gjera og når ein blei junior og senior og slikt i gamle dagar. 19-åringane må såleis markera seg i senior-statistikkane, til dømes - og det får me eventuelt koma tilbake til.

No gjeld det jentene på 18 år - og dermed konkret for dette året Monika Benserud og Vilde Lund Bjørnsen.

Monika Benserud
- nr. 9 i tresteg med 12,25
- nr. 19 i lengde med 5,88
- nr. 48 på 60 meter med utetida på 7,93. Med innetida på 7,79 er ho nr. 21 (på 60 meter blir inne- og utetider slegne saman på denne statistikken)
- nr. 59 på 100 meter med 12,40
- nr. 82 på 200 meter med 25,67

Vilde Lund Bjørnsen
- nr. 26 på 400 meter med 56,43
- nr. 34 på 200 meter med 25,14
- nr. 85 på 100 meter med 12,51

fredag 24. oktober 2014

Alle Tider - 17-åringane

Henrik Almenningen har hatt jamleg flott framgang dei siste par sesongane, ikkje minst i tresteg, der han har plukka med seg fleire medaljar i ungdomsmeisterskapa også. Persen er i løpet av 2014-sesongen flytta heilt til 13,60, noko som plasserer han på 85. plass for gutar 17 i Alle tider-statistikken på landsplan.

jentesida for 17-åringar er det ein kvartett som har funne seg markeringar i den same norgesstatistikken (ikkje minst i hinderøvingar):

Thyra Hevrøy
* nr. 8 på 1500 meter hinder (5:19,76)

Ingrid Næss Johansen
* nr. 15 på 1500 meter hinder (5:53,35)

Eline Myking
* nr. 12 på 2000 meter hinder (7:18,92)

Anna Serine Røssland
* nr. 1 og aldersrekord på 1500 meter hinder (4:57,97). Her hadde Aurora Dybedokken frå Tyrving den gamle rekorden, på 5:01,33, sett i 2012.
* nr. 2 på 3000 meter hinder (10:42,56). Tida er ny kretsaldersrekord, 1 minutt og sju sekund betre enn den gamle.
* nr. 45 på 3000 meter (10:03,22)
* nr. 95 på 1500 meter (4:40,32)

torsdag 23. oktober 2014

Alle Tider - Gutar 16

Det er ein sterk trio som representerer 1998-gutane når Alle tider-markeringane i norgesstatistikken for 16-åringar skal studerast etter 2014-sesongen. Her må leggast til ein av årets kometar, Vegard Albrigtsen, ikkje er på lista, men han har markert seg særs godt i nokre øvingar der det er svært sterke resultat frå tidlegare. Det fortel sitt når bestemann på 800 meter går inn på 72. plass på lista med si 1.57-tid.

Her er oversikten meir i detalj:

Henrik Irgens Gravdal
- nr. 18 på 600 meter (1:25,21)
- nr. 72 på 800 meter (1:57,67)

Eirik Leikvoll
- nr. 91 i stav (3,60)

Sondre Rinde
- nr. 6 på 110 meter hekk (91,4) med 15,10
- nr. 10 på 300 meter hekk (40,60)
- nr. 12 i tresteg (13,88)
- nr. 18 på 200 meter hekk (27,83)
- nr. 42 på 100 meter hekk (14,04)

onsdag 22. oktober 2014

Alle Tider - Jenter 16

1998-jentene (og for så vidt gutane, men dei står for tur) kom i 2014 til 16 års-klassen. På Alle tider-statistikken så har eg notert meg to utøvarar i denne klassen, Renate Lie og Maren Haugen Lillefosse - den siste med eit sterkt come back denne sesongen.

Renate Lie
- nr. 33 på 600 meter (1:38,4)
- nr. 36 på 400 meter (58,11)

Maren Haugen Lillefosse
- nr. 27 på 100 meter hekk (14,67)
- nr. 65 i lengde (5,56). I ein del øvingar - til dømes sprint og hopp - er det uhyre tett mellom dei som er inne på den historiske oversikten. Ein 65. plass fortel svært lite. 5,56 på Maren er nøyaktig same lengda som Nadia Akpana Assa hadde som 16-åring. Og det er same Nadia som vann sølv i lengde i junior-VM i Eugene denne sommaren.
- nr. 82 på 80 meter hekk (12,19)