tirsdag 29. november 2016

Nytt på Adelskalenderen - 2

I dagens dose med nytt på Gneist-adelskalenderen (senior) kjem dei resterande øvingane for kvinner der det har vore endringar i 2016:

1500 meter
1. Torunn Sandvoll 4:28,73 (1984)
2. Ingvild Myking 4:33,22 (2015)
3. Ingrid Sandvoll 4:35,0 (1980)
4. Beate Sejrup 4:37,3 (1981)
5. Anna Serine Røssland 4:40,32 (2014)
6. Kjersti Kleppe 4:41,6 (1981)
7. Eline Myking 4:42,52 (2015)
8. Maike Verhofstad 4:48,68 (2016)

3000 meter
1. Torunn Sandvoll 9:36,2 (1980)
2. Ingrid Sandvoll 9:56,8 (1980)
3. Ingvild Myking 9:57,52 (2015)
4. Anna Serine Røssland 10:03,22 (2014)
5. Kjersti Kleppe 10:16,67 (1980)
6. Ingrid Næss Johansen 10:29,30 (2016)
7. Ingrid Helene Nyhus 10:41,98 (2012)

5000 meter
1. Ingrid Sandvoll 17:46,8 (1982)
2. Ingrid Næss Johansen 17:57,80 (2016)

10000 meter
1. Torun Øvergaard Aarvik 43:04,60 (2016)

Tresteg
1. Monika Benserud 12,81 (2016)
2. Amalie Tefre Skage 12,34 (2007)
3. Benedikte Liland 12,20 (2004)
4. Sandra Tennøy 11,56 (2005)
5. Hilde Hovlandsdal 11,14 (2004)
6. Madeleine Viken 10,98 ((2007)
7. Cathrine Harris 10,90 (2012)
8. Sunniva Nordeide Svello 10,52 (1999)
9. Synne Våge Opheim 10,33 (2011)
10. Mona Lundvang 10,06 (1988)

onsdag 23. november 2016

Adelskalender: sprint, kvinner

Det er stort sett Anne Skudal Dolvik som har stått for endringane på adelskalender-lista i sprint for kvinner i 2016. Men det har jo ikkje berre vore pynt på listene, det har vore klubbrekordar - og solide klubbrekordar:

Her er listene over beste tider i Gneist senior siden "tidenes morgen" i sprint for kvinner, etter 2016-sesongen:

100 meter
1. Anne Skudal Dolvik 11,77 (2016)
2. Kjersti Ristesund 12,03 (1987)
3. Monika Benserud 12,40 (2014)
4. Vilde Lund Bjørnsen 12,45 (2011)
5. Nanna Gjerde 12,4 (1976)
6. Kathrine Sandvik 12,51/12,3 (1989)
7. Benedikte Liland 12,59 (2004)
8. Ingrid Sortland 12,64 (2016)
9. Merete Stavang 12,6 (1988)
10. Ingvild Mundal Andersen 12,70 (2008)
11. Sissel Kartveit 12,7 (1973)
12. Gerd Lise Nybråt 12,80 (1987)
13. Amalie Tefre Skage 12,81 (2008)
14. Renate Lie 12,84 (2013)
14. Maren Haugen Lillefosse 12,84 (2013)

200 meter
1. Anne Skudal Dolvik 23,63 (2016)
2. Anne Beth Espetvedt 24,55 (1987)
3. Vilde Lund Bjørnsen 25,14 (2014)
3. Kjersti Ristesund 25,14 (1987)
5. Nanna Gjerde 25,4 (1977)
6. Monika Benserud 25,60 (2013)
7. Renate Lie 25,79 (2013)
8. Gerd Lise Nybråt 25,91 (1986)
9. Ingvild Mundal Andersen 25,92 (2008)
10. Benedikte Liland 26,06 (2004)
11. Ingrid Sortland 26,53 (2016)
12. Helene Holm 26,80 (2002)

300 meter
1. Vilde Lund  Bjørnsen 39,77 (2011)
2. Renate Lie 40,47 (2013)
3. Helene Risti Bergaas 42,83 (2003)
4. Helene Holm 43,91 (2002)

400 meter
1. Anne Skudal Dolvik 54,72 (2016)
2. Vilde Lund Bjørnsen 56,43 (2014)
3. Nanna Gjerde 56,6 (1977)
4. Renate Lie 57,77 (2013)
5. Kjersti Ristestund 57,90 (1986)
6. Torunn Sandvoll 59,01 (1982)
7. Gerd-Lise Nybråt 59,38 (1986)
8. Helene Risti Bergaas 59,41 (2004)
9. Lise R. Hovlandsdal 59,76 (2000)
10. Jannicke DammRusti 60,15 (1981)
11. Solveig Ulleland 60,7 (1985)
12. May Britt Torkildsen 61,23 (1983)
13. Mary-Ann Nordeide 61,6 (1977)
14. Malin Marie Rosvoll Olsen 61,74 (2016)
15. Beate Sejrup 61,80 (1981)
16. Elina Drivenes 61,97 (2013)

fredag 18. november 2016

Rekord-statistikk, gutar

Det er, som nemnt, langt større endringar i oversikten over gute-rekordane - målt etter kven som har aller flest klubbrekordar i aldersbestemte klassar 11-19 år, enn det er for jentene. Pål Haugen Lillefosse, enno med fleire rekordplukkingsår framfor seg, har susa opp i ein klar tet - med heile 40 rekordar totalt. 10 av dei er komne i tillegg i 2016.

Her er oversikten, topp 10, med endringar frå 2015 i parentesen:

1. Pål Haugen Lillefosse 40 (+ 10)
2. Roar Haugland 27 (-1)
3. Kristoffer Blücher 26 (-5)
3. Gjert Høie Sjursen 26 (-)
5. Henrik Irgens Gravdal 23 (+2)
6. Steffen Nerdal 22 (-)
7. Sondre Rinde 20 (-2)
8. Amund Høie Sjursen 19 (-)
9. Marius Benserud 18 (-1)
10. Sigve Stenersen 15 (-)

Som ein ser, her er svært mange av dagens aktive Gneist-utøvarar som pregar topp 10-lista. Ja, det er berre fire utøvarar me må ta vekk for å laga ei "dagens aktive"-liste:

1. Pål Haugen Lillefosse 40 (+ 10)
2. Kristoffer Blücher 26 (-5)
3. Gjert Høie Sjursen 26 (-)
4. Henrik Irgens Gravdal 23 (+2)
5. Sondre Rinde 20 (-2)
6. Amund Høie Sjursen 19 (-)
7. Andreas Haara Bakketun 12 (+7)
8. Håvard Rinde 8 (+3)
9. Herman Ellingsen 7 (+1)
10. André Seliussen 6 (+2)

fredag 11. november 2016

Rekord-statistikk, jenter

Oversikten over kven som har flest klubbrekordar i Gneist for jenter etter 2016-sesongen fortel om få endringar. Det er på den eine sida svært mange sterke rekordar i bunken, men på den andre har jentene hatt ein - målt etter moderne Gneist-målestokk - ganske svak sesong. Berre Emma A. Voldsund, med heile 6 nye rekordar, utgjer ei endring i den øvste delen av lista. Ho går inn på 8. plass med 13 rekordar totalt.

Monika Benserud toppar framleis suverent, med heile 42 rekordar. Her er topp 10, med eventuell endring frå 2015 i parentes:

1. Monika Benserud 42 (-)
2. Renate Lie 31 (-)
3. Bente Lervik (Liland) 27 (-)
4. Vilde Lund Bjørnsen 24 (-)
5. Benedikte Liland 21 (-)
6. Kjersti Ristesund 18 (-)
7. Marianne Benserud 15 (-)
8. Emma A. Voldsund 13 (+6)
9. Torunn Sandvoll 12 (-)
10. Anna Serine Røssland 9 (-)
10. Mary-AnnNordeide (Hårklau) 9 (-)

Og her er  oversikten (framleis topp 10) over jenter som i alle fall medan me enno skriv 2016 er aktive Gneist-jenter:

1. Monika Benserud 42 (-)
2. Renate Lie 31 (-)
3. Emma A. Voldsund 13 (+6)
4. Anna Serine Røssland 9 (-)
5. Ingrid Næss Johansen 8 (-1)
6. Maren Haugen Lillefosse 6 (-1)
6. Elina Drivenes 6 (+1)
8. Eline Myking 5 (-)
9. Anna Evensen 4 (-)
9. Sanne Myrmel 4 (+1)


** For gutar, derimot, er det mange og store endringar...

fredag 23. september 2016

Oppdatert: senior

"Lever du'a, Røssland?"

Vel, vel, la oss no ikkje gå inn i nokon filosofisk diskusjon.

Rekord-statistikken for senior og U20 er no oppdatert, pr. 23. september 2016 (happy birthday, Bruce!).

Den fortel oss at Anne Skudal Dolvik har hatt ein eventyrleg sesong - og at Henrik Irgens Gravdal sletta U20-rekorden til Petter Kleppe på 3000 meter nøyaktig 36 år seinare...

No ja. Eit par forbetringar manglar, fordi resultata enno ikkje ligg føre offisielt - så det kjem. Det gjeld halvlangt løp og halvmaraton, mellom anna.

Så får me vel leva vidare.

onsdag 24. august 2016

Klubbrekordar

Klubbrekord-oversikten senior og U20 er no "oppdatert". Hermeteikna inneber at oppdateringa baserer seg på resultata som har nådd den offisielle, elektroniske statistikk-databasen. Her manglar det framleis ein del gode resultat frå lokale stemne i det siste. Men dei kjem på plass dei også, med tid og stunder.

Anne Skudal Dolvik har hatt ein eventyrleg sesong i come backet i Gneist-trøya. På 100 meter sletta Anne den 29 år gamle (!) klubbrekorden til Kjersti Ristesund (Bjørndal) under eit sommarstemne på Bislett i juli. Den nye rekorden er på 11,90, Kjersti si tid frå 1987 var på 12,03.

På 200 meter og 400 meter har Anne pynta på eigne rekordar: På 200 meter blei den kraftig forbetra, også det på Bislett, til 23,89. Den nye rekorden på 400 meter (igjen er det Bislett som er favoritt-arenaen) er på 55,03.

Monika Benserud har betra eigen tresteg-rekord (KS og U20) frå 12,66 til 12,81. Det skjedde under junior-NM på Brandbu.

Til sist: Henrik Irgens Gravdal betra også eigen rekord (MS og U20), då han sprang 600 meter på 1:22,22 på Osterøy midt i juli. Tidlegare hadde Henrik 1:23,03.

Brandbu 2016

Det er nesten ikkje muleg å skildra den suksesshistoria som årets Sommerleker på Brandbu i Oppland blei for Friske Viljer. Etter at Kaj på glitrande vis åleine hadde representert gruppa i 2014 og 2015, så blei deltakinga åttedobla dette året - vårt jubileumsår. Me fekk ei rekkje strålande resultat, haugevis med edelt metall og topp innstilling gjennom heile helga.


Sofie var einsleg svale på jentesida. Ho representerte oss på eminent vis, sjølv om me - av fleire ulike grunnar - treng fleire jenter med neste år! Spesielt på 60 meter presterte Sofie veldig godt, med to optimale løp - og med superpers søndagen.


På 60 meter for gutane slo Trygve til med smått utrulege 8,0 søndag, men det var lett å sjå at dette var eit løp der alt klaffa for Trygve. Både Adrian og Erik sneik seg under 11 blank, Henrik - som feira sine 13 år på Hadeland - og Heine persa også solid og er no godt nede på 11-talet.


Trygve hadde også sin debut på 100 meter og Kaj sprang sterkt på same distansen, rundt tangering av pers (elektronisk tidlegare, manuelt denne gongen).


I lengde strekte Trygve seg til 4,17 lørdag og er dermed - saman med Kaj - vår andre 4 meters-mann. Henrik og Frode hoppar omtrent like langt og god forbetring også for Heine i lengdegropa.


Frode støtte tyngre kule enn han nokon gong har gjort før, i ein kulekonkurranse som blei uhyre jamn og spennande og der Kaj var 2 centimeter bak sigeren.


I liten ball var det Heine som slo til med nesten 30 meter (28,70) - fin pers også på Henrik her.


Gruppa har vore med karusell-stafettar frå Fana Stadion i fleire år, men søndag blei ein merkedag - med debut på 1000 meter stafett. Me stilte med to lag, alle var altså med - og fantastisk innsats og topp plasseringar på begge laga!: Henrik (100 meter), Frode (200 meter), Kaj (300 meter) og Trygve (400 meter) på det eine laget - og Sofie (100 meter), Erik (200 meter), Heine (300 meter) og Adrian (400 meter) på det andre.
Svær helg . Eg har tårer i augo framleis.