tirsdag 1. september 2015

Større friidrettsfamilie

Bloggen har årvisst studert medaljeoversikten frå KM 11-14 år. Det er interessant å sjå kva for klubbar som best klarer å ta vare på underveksten, og dette er i alle fall eitt mål for den.Eitt poeng etter årets KM (som altså blei skipa til i juni) er at det er fleire klubbar som markerer seg i medaljefangsten. Heile 15 klubbar fekk med seg gullmedaljar. I tillegg er det fleire som plukkar mange gull. Dette er svært positivt. Me noterer heile 6 gull på Skogsvåg, til dømes. Neste års NM-arrangør, Ask, legg me merke til igjen er høgt oppe. Dei har auka frå 12 til 14 gull. AKS-77 fekk 12 gull, mot 8 i fjor.

Dette igjen inneber at Gneist og Fana, som dominerte i fjor, har langt færre gull, sjølv om dei to framleis toppar statistikken. Gneist er knepent framfor Fana dette året:


Gull
Sølv
Bronse
Gneist
16
19
11
Fana
15
26
23
Ask
14
5
8
Bergens TF
12
9
10
AKS-77
12
8
6
Norna-Salhus
9
2
1
Skogsvåg
6
4
2
Viking
5
6
5
Osterøy
3
5
2
Laksevåg
3
3
6
Voss
3
2
1
Bjarg
3
1
3
Fri
2
5
2
Bremnes
2
2
1
Sædalen
2
0
1
Strandebarm
0
0
1

Gneist var nede frå topp-plassen i 2013, då Fana toppa. Elles har Gneist vore topp-klubb i denne oversikten sidan 2009. Samtidig var medaljefangsten ein heilt annan i åra 2009-2012 og i 2014 enn den var det i 2015. For tredje året på rad er det Fana som har plukka (klart) flest medaljar: 64 for Fana, mot 46 for Gneist. Gneist har med andre ord ein del toppar, men manglar den store breidda som til dømes Fana no har.

Fana tok til å bli ein toppklubb i 11-14 år frå 2011, etter ei systematisk satsing. Her er styrkeforholdet mellom Gneist og Fana 2008-2015:

Tala: Totalt (gull-sølv-bronse)GNEIST
FANA
(differanse)
2008
37 (13-14-10)
24 (6-13-5)
G-13 (7-1-5)
2009
78 (30-26-22)
21 (7-7-7)
G-57 (23-19-15)
2010
73 (32-25-16)
26 (7-8-11)
G-47 (25-17-5)
2011
88 (40-28-20)
41 (15-15-11)
G-47 (25-13-9)
2012
65 (41-15-9)
33 (9-14-10)
G-32 (32-1-f1)
2013
31 (16-10-5)
53 (22-17-14)
F-22 (6-7-9)
2014
54 (30-15-9)
65 (23-17-25)
F-11 (g7-2-16)
2015
46 (16-19-11)
64 (15-26-23)
F-18 (g1-7-12)


Gneist sin trend i tal på totale medaljar er klart på veg ned. Det er ei generell utfordring med at færre og færre konkurrerer i dei yngste klassane. Delvis er det lett å la seg blenda av god kvalitet i 15+, delvis er det fleire solide toppar i nokre av dei yngre klassane framleis, men totalbiletet er likevel eintydig.
tirsdag 25. august 2015

Friske viljer i Gneistspelen

Kaj hadde teke seg ein velfortent ferie etter innsatsen sin på Brandbu helga før, men 13 utøvarar stilte til start for Friske viljer i årets Gneistspelen. Det blei ein glitrande start på haustsesongen.Litt over halvparten, 7 av 13, sette ny pers på 60 meter. Me fekk også vår andre utøvar i gruppa under 10 blank, i tillegg til to nye på 11-talet. Den einaste springbare ungdommen i nr. 14 for tida persa med godt over sekundet :)

Etter ein kort pause tok me vegen over i lengdegrop sør - ei veldig kjekk lengdegrop. Det er ikkje til å stikka under nokon stol at me slit litt med spenst og hopping, ikkje minst hopping på rett stad. Gruppa nøya seg med fem fine persar i lengde denne gongen, men lengstesvevet på 3,55 er me krye over. Også her var det monaleg framgang hos fleire.

Heldigvis er vergudane (også) glade i oss, så det var eit fint ver (skya i veldig behageleg temperatur) då me venta på å få sleppa til i liten ball. Og kasting er det mange som er flinke til. Åtte persar blei det i liten ball, lengstekastet var på 31,19!

Sosialt blei dette ein innertiar.

Sportsleg blei det også ein suksess, sjølv om me har ein del å arbeida med - heldigvis!
mandag 24. august 2015

Gneistspelen - "Stemnerekordar"

Nedanfor kjem ei liste. Eg veit ikkje heilt kva for ei liste det er, men det er no ei liste. I 2013 innførte Gneist og Gneistspelen "stemnerekordar". Det var jo eit vass-skilje og ein milepæl og slikt. Alle store stemne, "med respekt for seg sjølv", har stemnerekordar. Gneistspelen fekk i 2013 ein viss respekt for seg sjølv. (I fleire år var Gneistspelen også kjent for å skifta øvingsprogram på til dels radikale vis, frå det eine året til det andre.)

For no har denne nyordninga falle ut, trur eg. Difor "stemnerekordar".

Gneistspelen er ein lang tradisjon, slik at det var ein slags "Nye Gneistspelen" som fekk stemnerekordar i 2013. I det låg det at at det var øvingsprogramminget pr. då som låg til grunn. Dessutan gjekk ein (eg) berre tilbake til 2004, i alle fall inntil vidare. (Når vinteren kjem, så blir det mulegeins nedgraving i gamle arkiv på Liland og omland.)

Skit og:

Her er dei som i min uoffisielle oversikt har sett hermeteikns-stemnerekordar i "Nye Gneistspelen" i 2015:

J12
60 meter hekk: Emma A. Voldsund, Gneist 10,22

J13
1 engelsk mil: Marie Seliussen, Gneist 5:59,52
Spyd. Mia Andersen, Bergens Turn 31,86

J14
200 meter. Katrine Ingvaldsen, Ask 26,14
60m hekk: Martine Hjørnevik, Norna-Salhus 9,47

J15
100 meter. Emilie Sandberg, Sandnes 12,83
80m hekk: Emilie Sandberg, Sandnes 12,35
Lengde. Emilie Sandberg Sandnes 5,15
Spyd: Tuva Andersen, Bergens TF 31,28

J16
100 meter: Live Haugstad Hilton, Bergens TF 12,36
1 engelsk mil: Esther Zijerveld, Laksevåg 5:35,47
80m hekk: Live Haugstad Hilton, Bergens TF 12,49
Høgde: Ingrid Færøvik Mork, Norna-Salhus 1,60
Stav: Sanne Myrmel, Gneist 2,60
Lengde: Live Haugstad Hilton, Bergens TF 5,24

J18/19
100 meter: Elise Søvik, Norna-Salhus 13,23
600 meter. Helene Thorsen, Norna-Salhus 1:45,84

KS
600 meter: Ingrid Næss Johansen, Gneist 1:49,82
1 engelsk mil: Ingrid Næss Johansen, Gneist 5:33,21
Stav: Ida Beate Østhus, Ranheim 3,70
Lengde: Mari Cecilie Hansen, Ås 4,76

G13
1 engelsk mil: Herman Ellingsen, Gneist 5:33,60

G14
60 meter: Pål Haugen Lillefosse, Gneist 7,44
600 meter: Ole Lyngbø, Ask 1:30,53
1 engelsk mil: Hans-Magnus Haukøy, Gneist 4:51,79
Stav: Pål Haugen Lillefosse, Gneist 4,30
Kule: Håvard Rinde, Gneist 11,65
Spyd: Håvard Rinde, Gneist 43,82G15
100 meter: Pål Haugen Lillefosse, Gneist 11,51
1 engelsk mil: Jørgen Dyrhol Christensen, Fana 5:08,01
100m hekk (84): Gjert Høie Sjursen, Gneist 13,83
Høgde: Vetle Raa Ellingsen, Fana 1,85
Lengde: Gjert Høie Sjursen, Gneist 6,21
Kule: Gjert Høie Sjursen, Gneist 13,22
Spyd: Fabian Filip Rimestad, Bergens Turn 55,53

G17
1 engelsk mil: Magnus Enes Heggøy, Ask 4:47,89
110m hekk (91): Sondre Rinde, Gneist 15,38
Høgde: Inge Eide Johnsen, Fana 1,90

G18/19
200 meter: Christian Steen Orbekk, Laksevåg 23,21

MS
100 meter: Filip Bøe, Fana 11,20
600 meter. Henrik Irgens Gravdal, Gneist 1:23,03
1 engelsk mil: Erik Hovlandsdal, Norna-Salhus 4:19,03
Stav: Ole Hartvig Nissen, Fri 3,00
Lengde. Markus Loftås, Vidar 6,55
Kule: Per Åge Liland, Fana 10,83
Spyd: Gardar Johann Fridriksson, Fredrisktad 60,27


søndag 23. august 2015

Gneistspelen dag 2

Medan eg var på stavsprang-kurs hos Paavo i den heite svingen mot nord, så var det også annan spennande idrett under Gneistspelens andre og siste dag på Fana Stadion.

Me tar det siste først: Den engelske mila. Dette er jo ein veldig spesiell distanse, smålåtne 109 meter lengre enn ein heilt vanleg 1500 meter. Den er også spesiell på den måten at den blir arrangert svært sjeldan, spesielt på mindre stemne og for yngre utøvarar.

Det igjen innebar at søndagens løp førte til endå eit rekordras.Aller best av dei frå Gneist (bak ein gammal Gneist-ar, Erik Hovlandsdal) var Jens Larsen Åstveit. Med 4:20,72 var Jens berre om lag fire sekund bak klubbrekorden i Gneist, men den i U20 var ledig og den tilhøyrer no Jens. 18-åringen er også med det G18-rekordhaldar på distansen.

U20-rekord blei det også i kvinneklassen, der Ingrid Næss Johansen tok den ledige der, med 5:33,21. (Samtidig også J18-rekord.)

Marie Seliussen har no klubbrekorden på 1 engelsk mil i J12 med 5:59,82.

Vegard Albrigtsen held frå i dag G17-rekorden på mila i Gneist, med tida 4:44,21.

Hans-Magnus Haukøy har G14-rekorden med 4:51,79.

Herman Ellingsen har G13-rekorden med 5:33,60.

Torbjørn Knag har G15-rekorden med 5:56,89.

I tillegg er det  debutar og dermed persar også på:

Espen Roll Karlsen (4:21,81),  Steffen Algrøy Boga (4:46,33) og Morten Seliussen (4:56,51). Kan henda også på Torsten Heitmann med 4:40,30 - men her har eg ikkje historisk kontroll.

That concludes the English stuff.

***

Det gjekk ikkje heilt vegen i stav for Pål Haugen Lillefosse (G14), men like i førevegen knuste han til med uhyre sterke 13,84 på 100 meter hekk (84 cm), som er rekord på alle norske nivå, også i den øvinga. Me noterer også ein habil 110 meter hekk på Sondre Rinde (91,4 cm) på 15,38 i G17.

Thomas Blücher sprang ein fin 200 meter, på 25,57, nesten sekundet fortare enn han gjorde i august i fjor.

Og Malin Marie Rosvoll Olsen fekk også til ein habil 200 meter - på 27,40, nesten fire tidelar fortare enn under Framolekene i vår.


lørdag 22. august 2015

Gneistspelen dag 1

Gneistspelen dag 1 opna faretrugande, med regn i dungar før start, men kom seg kraftig - godt med vind, men du verda for ein behageleg temperatur.

Friske viljer- utøvarane presterte på høgt nivå og fekk med seg ei rekkje persar. Dette kjem eg tilbake til.

For det var på 600 meter på slutten av dagen at dei andre rekordane fall.Henrik Irgens Gravdal sette ny klubbrekord i Gneist med 1:23,03, nøyaktig sekundet framfor Morten Benserud sin rekord, frå 2003. Tida er då også ny G17-rekord. Henrik hadde 1:24,05 innomhus som best frå tidlegare, og sprang på 1:25,21 under Gneistspelen i fjor.

Anders Bjørndal blei knepent slegen av Henrik, og kom i mål på 1:23,11. Anders hadde gamlepersen også han frå Gneistspelen i fjor, på 1:24,33.

Som eg har sagt før; ein kjem heile tida bakifrå. Kristoffer Blücher sprang på sterke 1:23,81, pers med 1,02 sekund frå Stordleikane i fjor, men det er også ny klubbrekord i G16 ute. Der hadde nemnde Henrik 1:25,21 frå fjoråret. (Kristoffer hadde 1:24,92 frå innesesongen.)

Jens Larsen Åstveit betra sin 600-pers monaleg til 1:24,58.

Espen Roll Karlsen har vel ikkje så mange 600 frå tidlegare... Uansett er 1:24,87 ein strålande pers for milslukaren.

Vegard Albrigtsen sprang på 1:26,15, som er 1,6 sekund ned frå fjorårets gneistspel.

Og Torbjørn Knag betra sin pers med godt over sju sekund (ute), til 1:45,07.


torsdag 20. august 2015

Historisk dag, segnomsust år

Ein fantastisk seinsommar nådde mulegeins ein topp metereologisk onsdagskvelden. Sportsleg blei det også strålande på Fana Stadion under Stemnekarusellen der.

Martine Eikemo Borge markerte det historiske ved å setja sin andre klubbrekord i Gneist på fem dagar. Formen er tydelegvis på veg. Etter å ha stanga rundt 2:11 på 800 meter denne sesongen, så blei det 2:09,49 onsdagskvelden. Dermed blei Torunn Sandvoll sin klubbrekord frå 1982 slegen med godt og vel seks tidelar. Torunn Sandvoll har framleis U20-rekorden.Men den verkeleg segnomsuste prestasjonen stod Jens Larsen Åstveit for. Med 3:59,52 blei han nr. 5 - ! - i Gneist som har sprunge under 4 blank på 1500 meter i år. Det er nærmast uverkeleg. Me må legga til at Andreas Iden fort kan bli sjettemann. Han snirklar seg nærmare og nærmare, onsdagskvelden frå 4:00,69 til ny pers 4:00,37.

** Hans-Magnus Haukøy blei sub 4:30- løpar på same distanse (4:27,49).
** Steffen Algrøy Boga persa på 800 meter til 2:06,42.


No, kva er så segnomsust med dette? 1500 meter er ein nøkkeldistanse. Og ikkje berre har andre klubbar dominert oversikten over "sub 4"-løparar, BFG har ikkje vore i nærleiken av å prega desse listene i moderne tid.

Nedanfor er ein enkel oversikt over klubbar med flest løparar under 4 blank dei siste ti åra. Det er lett å sjå at 2015 er ekstremt utypisk, samanlikna med dei ni føregåande åra - men kan henda svært typisk for dei neste...:

2006
Gular 3
Tjalve 2
Vidar 2
Ren-Eng 2

2007
Gular 6
Tjalve 5
Steinkjer 3

2008
Gular 6
Haugesund 3
Tjalve 3
Skjalg 3

2009
Haugesund 3
Steinkjer 2
Tyrving 2
Gular 2
Skjalg 2

2010
Tjalve 3
Gular 3

2011
Tjalve 6
Gular 5
Ull/Kisa 3

2012
Gular 7
Tjalve 6
Ull/Kisa 4

2013
Tjalve 5
Gular 3
Ull/Kisa 3
Stord 3

2014
Tjalve 6
Gular 5
Vidar 5
Ull/Kisa 5
Stord 4
...
BFG Bergen 1 (Espen Roll Karlsen)

2015 (så langt)
Tjalve 6
Gneist 5
Sandnes 4
Vidar 4
Ull/Kisa 4
..
Gular 2

tirsdag 18. august 2015

Kva hende med Stord?

Stordleikane er noko av det finaste vene Sunnhordland har å by  på, ikkje minst når veret er brukande.

No var det vel ikkje fullklaff denne gongen, sidan det var strålande sommarver inn mot helga og no, over helga, men, men...

Det var ein god gjeng som starta i Stordleikane også i år, men uvanleg få frå Gneist. Eg kan hugsa år der Gneist dominerte både på og utanfor banen. Pallen i dei fleste stafett-øvingar var dekorert med Gneist-utøvarar, som på ikoniske bilete peika mot himmelen - for berre den utgjorde den boltske grensa.

No ja. Me får håpa at dei store mengdene ladar opp til Gneistspelen til helga, men i gamle dagar så tok ein både Stord og gneistspel på strak arm. Og det er ikkje kvar dag ein får springa på ein flott, blå bane.

Men Paavo var der med stavgjengen sin, noko som gjorde at Pål Haugen Lillefosse markerte seg både her og der. Fine konkurransar blei det også på Tobias Allers-Hansen i G12.

Og fredagen fekk me faktisk to klubbrekordar: Martine Eikemo Borge sette sin første utomhus klubbrekord i Gneist, då ho sprang på 1:31,61 på 600 meter fredag. Renate Lie hadde den gamle, frå 2013. Renate har framleis U20-rekorden. Martine sin pers er på 1:31,02, frå Opningsstemnet i 2014.Og så: me har hatt Andreas Iden, me har hatt Henrik Irgens Gravdal og me har hatt Kristoffer Blücher, men pass på: for no kjem Herman Ellingsen og plukkar segnomsuste klubbrekordar på 600 meter! Herman tok G12-rekorden i fjor, og fredag sprang han på sterke 1:31,69 (åtte hundredelar bak Martine...), og sletta dermed nemnde Kristoffer sin rekord i G13 (1:32,31) frå 2012.

Følg med, følg med!...