lørdag 20. desember 2014

Jentene sitt 1. lag: nr. 2 i Elitedivisjonen

Då er jentene i mål: 1. laget i 2014 skal presenterast. Dette året måtte jentene gi frå seg topp-plassen til fjorårs-toar Norna-Salhus med knepen margin. Men det er tett mellom toppane: Bak Gneist er det ikkje langt til Bergens Turnforening sine jenter. Og bak der igjen veks Fana seg stadig større og sterkare.

Og eg vågar ikkje seia at Norna-Salhus berre har topp-plassen til låns, men Gneist kjem til å vera oppi der også i 2015. Til og med i kast-øvingane er det positive tegn å sjå!

Framleis er det følgjande som gjeld i jentene sin Elitedivisjon:

* 50 noteringar
* 20 løp/gang
* 5 hekk
* 15 hopp
* 10 kast

Og desse Gneist-jentene var poeng-plukkarar på det som blei 1. laget, når statistikarane fekk kosa seg og gjera individuelle resultat om til lag-resultat på slutten av sesongen:

- Marianne Benserud
- Monika Benserud
- Vilde Lund Bjørnsen
- Anna Evensen
- Una Haukanes
- Renate Lie
- Maren Haugen Lillefosse
- Line Ludvigsen
- Lea Låstad
- Pernille Michelsen
- Eline Myking
- Sanne Myrmel
- Nora Møllerup
- Sidsel Møllerup
- Hilda-Lovise Riisnes Riise
- Anna Serine Røssland
- Emma Dahl Sørbo
- Emma A. Voldsund
- Nora Øvergaard Aarvik

fredag 19. desember 2014

Gutane sitt 2. lag: nr. 4 i Elitedivisjonen

Ein god del av oss sliter med så mangt. Difor er det gjerne eit ekstra stort ønske om ei fredfylt julehøgtid.

På eit vis kjenner eg at det nærmar seg jula når me no også nærmar oss avslutninga på gjennomgangen av årets lagserie i Hordland for jenter og gutar.

Og det er gutane det handlar om i dag, i tredje siste innslaget for dette året.

Nærmare bestemt er det snakk om 2. laget til gutane. Det enda så høgt oppe som på 4. plass i Elitedivisjonen, på ingen måten lagt unna pallen, der det var Ask Friidrett sitt 1. lag som fekk det lågaste trinnet dette året.

2. laget var sterkt også i fjor - også då blei det 4. plass i Elitedivisjonen.

I gutane sin Elitedivisjon er det framleis dette som gjeld:

* 60 noteringar totalt
* 24 løp/gang
* 6 hekk
* 18 hopp
* 12 kast

Og desse Gneist-gutane plukka poeng for 2. laget i 2014:

- Vegard Albrigtsen
- Tobias Allers-Hansen
- Henrik Almenningen
- Kasper Oanæs Andersen
- Jonas Tyssebotn Berg
- Anders Bjørndal
- Kristoffer Blücher
- Thomas Blücher
- Thomas Brattaule
- Herman Ellingsen
- Tobias Sedberg Garden
- Henrik Irgens Gravdal
- Jon-Anders Haukøy
- Emil Engelsen Holm
- Eirik Leikvoll
- Magnus Leikvoll
- Pål Haugen Lillefosse
- Stian Norheim
- Ole-Alexander Padøy
- Håvard Rinde
- Sondre Rinde
- André Seliussen
- Gjert Høie Sjursen
- Stian Øvergaard Aarvik
- Jens Larsen Åstveit

torsdag 18. desember 2014

Jentene sitt 2. lag: nr. 6 i Elitedivisjonen

Det er alt røpa at 1. laget til jentene ikkje nådde heilt til topps i årets lagserie i Hordaland - "berre" nesten. Til gjengjeld klarte 2. laget - som rykka opp frå divisjonen under, 1. divisjon i 2013 - å halda på plassen sin i Elitedivisjonen - faktisk med brukbar margin.

Dermed er altså to av åtte lag i Elitedivisjonen på jentesida også i 2015 frå Gneist, i tillegg til at gutane har tre av åtte.

I jentene sin Elitedivisjon gjeld følgjande:

* 50 noteringar totalt
* 20 løp/gang
* 5 hekk
* 15 hopp
* 10 kast

Desse Gneist-jentene plukka poeng for 2. laget i 2014:

- Kaya Knutsdotter Balgobin
- Vilde Lund Bjørnsen
- Victoria Bruun
- Elina Drivenes
- Anna Evensen
- Katrine Holm Gjeraker
- Charlotte Harris
- Una Haukanes
- Michelle Floor Heggeland
- Emilie Hestad
- Thyra Hevrøy
- Marte Håland
- Ingrid Næss Johansen
- Renate Lie
- Maren Haugen Lillefosse
- Lea Låstad
- Pernille Michelsen
- Eline Myking
- Maren Kathinka Myrmel
- Sanne Myrmel
- Sidsel Møllerup
- Amalie Ellingsen Nyheim
- Malin Marie Rosvoll Olsen
- Jenny Rajkumar
- Hilda-Lovise Riisnes Riise
- Linn Seliussen
- Marie Seliussen
- Rakel Smaadal
- Camilla Sunnseth
- Emma Dahl Sørbo
- Emma A. Voldsund
- Nora Øvergaard Aarvik

Long Walk Home

Det er dagen derpå dagen derpå.

Det er sikkert dei som lurer på om Bloggen skal meina noko etter det ekstraordinære årsmøtet i BFG Bergen 16. desember. Det skal den for så vidt ikkje.

Bloggen har tru på friidretten i Bergen sør og friidrettsutøvarane der. At det er krise, er ei så stor overdriving at det ikkje er verdt å kommentera.

Nokre utfordringar ligg for døra, naturlegvis.

Berre éin ting; eg er referent frå årsmøtet og arbeider med å gjera protokollen derifrå så rett og sannferdig som muleg.

Eg heldt eitt kort innlegg i møtet. Det var ei saksopplysning. I motsetnad til det som blei påstått frå ei anna røyst, overfor dei mellom 90 og 100 til stades (93 med stemmerett og nokre utan), så var innhaldet i innlegget mitt 100 prosent sant og rett:

Hordaland Idrettskrets har heilt klart understreka at det berre finst éin medlemskategori i idrettslag: enten er du medlem, med fulle rettar, eller så er du det ikkje.

At me har operert med ulike kategoriar, det handlar om at ulike medlemmer har hatt ulike rabattordningar. Det har ikkje innverknad på deira status som medlem.

Igjen: Dette er 100 prosent sant og rett.


Ok. Så er det dei som lurer på om Bruce Springsteen har noko å seia om alt dette. Det har han naturlegvis.

(Henta frå geni-albumet Magic, 2007:)


Last night I stood at your doorstep
Trying to figure out what went wrong
You just slipped something into my palm and you were gone

I could smell the same deep green of summer
'Bove me the same night sky was glowin'
In the distance I could see the town where I was born

It's gonna be a long walk home
Hey pretty darling, don't wait up for me
Gonna be a long walk home
A long walk home

tirsdag 16. desember 2014

Gutane sitt 3. lag: nr. 6 i Elitedivisjonen

Gutane sitt 3. lag blei i 2013 nr. 2 i 1. divisjon og rykka dermed opp i Elitedivisjonen. Det inneber at Gneist i 2014 hadde 3 av 8 lag i Elitedivisjonen for gutar. Endå sterkare blir det når alle desse tre laga etter 2014-sesongen held på plassen i Eliten. Rett nok var det svært knepent at 3. laget kom framfor nedrykksklare Osterøy 1, men likevel.

I gutane sin elitedivisjon i lagserien i Hordaland gjeld følgjande:

* 60 noteringar totalt
* 24 løp/gang
* 6 hekk
* 18 hopp
* 12 kast

Så sjølv om det er 3. laget det er snakk om, så plukka utøvarane nedanfor altså poeng på eit elitelag:

- Vegard Albrigtsen
- Mathias Algrøy
- Tobias Allers-Hansen
- Henrik Almenningen
- Kasper Oanæs Andersen
- Anders Bjørndal
- Thomas Blücher
- Thomas Brattaule
- Tobias Sedberg Garden
- Henrik Irgens Gravdal
- Jon-Anders Haukøy
- Andreas Iden
- Andreas August Kyte
- Eirik Leikvoll
- Henrik Nesheim
- Stian Norheim
- Ole-Alexander Padøy
- Håvard Rinde
- Sondre Rinde
- Ole Martin Røssland
- Kristian Ingstad Schjønningsen
- Amund Høie Sjursen
- Gjert Høie Sjursen
- Emil A. Valentin
- Jakob Jamt Ånonli
- Stian Øvergaard Aarvik


lørdag 13. desember 2014

Jentene sitt 3. lag: nr. 5 i 1. divisjon

Då er julabordet i hamn, Lucia har (ikkje) vore her og livet går vidare. Og me går vidare også med lagserie-presentasjonen. Me var visst komne til 3. laget til jentene. Og då snakkar me konsolidering; det blei 6. plass i 1. divisjon i fjor - og eit lite hakk opp, til 5. plass i 1. divisjon i år.

Dette er ei stadfesting på den store breidda i toppen i Gneist. Norna-Salhus sine jenter vann kretsserien (nr. 1 i Elitedivisjonen), men Norna-Salhus hadde ingen andre lag enn dette eine med i årets lagserie. Gneist har (som vanleg) fire lag med og 3. laget er altså så høgt oppe som nr. 5 i 1. divisjon.

I 1. divisjon gjeld følgjande:

* 40 noteringar totalt
* 15 løp/gang
* 3 hekk
* 12 hopp
* 10 kast

Og desse Gneist-jentene plukka poeng for 3. laget i 2014:

- Kaya Knutsdotter Balgobin
- Anne Marie Bruun
- Emma Vollen Bø
- Elina Drivenes
- Sofie Ellingsen
- Yvonne Eriksen
- Una Haukanes
- Helene Stensen Heggdal
- Michelle Floor Heggeland
- Emilie Hestad
- Thyra Hevrøy
- Ingrid Næss Johansen
- Madeleine Kroondijk
- Maren Haugen Lillefosse
- Lea Låstad
- Maren Kathinka Myrmel
- Nora Møllerup
- Ada Ringheim
- Malin Marie Rosvoll Olsen
- Anna Serine Røssland
- Andrine Sanguanpong
- Linn Seliussen
- Marie Seliussen
- Silje Stenersen
- Camilla Sunnseth
- Emma Dahl Sørbo
- Emma A. Voldsund
- Nora Øvergaard Aarvik

onsdag 10. desember 2014

FU-rapport

På den omtalte grautfesten sist fredag blei underteikna spurd om kor mange me no var i FU-gruppa vår. Eg svarte bramfritt "28", for dette var eit tal som hadde festa seg ein gong i tida. Først etterpå blei eg i tvil om kor vidt dette stemte.

Og det, det gjorde det ikkje.

Vel, det stemte "ein gong i tida" - nærmare bestemt våren 2014.

Hausten 2014 er talet i staden kome opp i 31. Det er ein auke på godt over 400 prosent (...) sidan aller første økta vår, 24. september 2011.

Men sjølv om me "berre" var 7 utøvarar den første økta, så kom det i løpet av første halvåret - hausten 2011 - med heile 18 utøvarar i gjengen. Så meir reelt er det ein auke frå desse 18 til dei noverande 31. (Også denne prosent-auken er brukande.)

Halvår for halvår har talet på deltakarar utvikla seg slik:

Hausten 2011: 18
Våren 2012: 22
Hausten 2012: 20
Våren 2013: 23
Hausten 2013: 23
Våren 2014: 28
Hausten 2014: 31

Me vågar å slå fast at dette er eit populært tilbod blitt.

Eit siste uttrykk for deltaking i denne omgang er snitt-talet på utøvarar pr. trening. Her har det ikkje vore dramatiske endringar, men i staden ei gradvis auke, slik:

Hausten 2011: 10,2
Våren 2012: 9,3
Hausten 2012: 10,4
Våren 2013: 11,4
Hausten 2013: 12,3
Våren 2014: 13,7
Hausten 2014: 14,8

**

Så då er me ajour og meir presise.

Kaj, Sofie og Heine hadde aller flest trenings-frammøte denne hausten.

Og så er det velfortent ferie fram til 10. januar.