fredag 30. januar 2015

Adelskalender, Gneist: høgde & tresteg, menn

Det er no ein gong slik på dette internettet, at når eg nemner ei internasjonal stjerne av eit visst format - me kan som eit heilt tilfeldig eksempel ta Bruce Springsteen - ja, så blir treffmengda på eit innlegg som dette mangedobla. Fascinerande. Eg tar dette innlegget som ein ekstra test på påstanden. 

Når det i dag gjeld Adelskalender og både høgde og tresteg for menn, ja så var det første som fall meg inn av Springsteen-sitat frå songen One Step Up frå 1987. Då handlar det naturlegvis om tresteg, men eitt steg ("one step") er jo for lite, me treng to til. Og, heilt rett, Bruce syng "one step up and two steps back". Altså 1 + 2 = 3 steps/steg. No er det ikkje mykje framdrift i eit slikt konsept, men no skal me ikkje øydelegga ein tvilsam link til ein Springsteen-song med slikt. (Sjå der, no har eg nemnt namnet hans tre gongar, då må det vel bli bra!)

Til saka: Nedanfor ser me ein ung og frisk Sondre Rinde - ein av mange Gneist-jubilantar no i månadsskiftet januar/februar (gratulerer med overstått til Sondre - og med dagen til Kristoffer!). Han kom seg akkurat inn på Adelskalendren i tresteg med sitt 13,88-hopp frå Framolekene i fjor. (Grensa går på 13,80):Tresteg (13,80)
1. Knut Thorbjørnsen 14,85 (1983)
2. Lars Jørgen Ytrehus 14,76 (1984)
3. Ola Kulild 14,16 (1989)
4. Rolf Nordeide 14,02 (1979)
5. Roar Haugland 14,04 (1986)
5. Erlend Gjøen 14,04 (1980)
7. Sondre Rinde 13,88 (2014)

Høgde (1,90)
1. Roar Haugland 2,13 (1984)
2. Tor Haugland 2,06 (1981)
3. Amund Høie Sjursen 2,02 (2014)
4. Arne Gjesdal 1,94 (1981)
5. Knut Thorbjørnsen 1,91 (1979)
6. Henning Villanger 1,90 (1982)

torsdag 29. januar 2015

Adelskalender, Gneist: korthekken

Hekk er vanskeleg - både å springa, heilt sikkert, og å følgja med på/føra statistikk over. Historisk kompliserer endra hekkehøgder og - avstandar dette biletet endå meir, ikkje minst i barne- og ungdomsfriidretten.

For seniorar er det ikkje fullt så komplisert, sjølv om det er utfordrande nok. Historisk rådde til dømes dei manuelle tidene grunnen svært lenge - og vindmålarane var heller ikkje av same slaget og hadde same utbreiing som tidlegare.

Kan henda er det alt dette som gjer at eg prøver å ta for meg hekkeøvingane meir eller mindre fortløpande. Det er ein 200 meter hekk som ligg og lurer der ein stad også, får nett sjå når eg får tid (og lyst) til å kikka på den. Men sist var det langhekken, no er det korthekk-øvingane for begge kjønn eg prøver meg på.
Biletet viser den einaste aktive i dag som er inne på listene nedanfor, Maren Haugen Lillefosse, som sprang på 16,19 under junior-NM i Lisleby sist sommar.

100 meter hekk, kvinner
1. Anne Beth Espetvedt 13,39 (1987)
2. Kjersti Ristesund 13,98 (1987)
3. Bente Lervik (Liland) 14,90 (1982)
4. Benedikte Liland 16,03 (2003)
5. Mary-Ann Nordeide (Hårklau) 16,07 (1981)
6. Maren Haugen Lilllefosse 16,19 (2014)
7. Hilde Hovlandsdal (2004)

110 meter hekk, menn
1. Kjetil Espetvedt 14,5/14,87 (begge 1989)
2. Roar Haugland 15,01 (1986)
3. Dagfinn Hårklau 15,5 (1977) (17,47 - 1979)
4. Erlend Gjøen 15,83 (1982)
5. Lars Jørgen Ytrehus 16,10 (1983)
6. Morten Benserud 16,37 (2007)
7. Knut Thorbjørnsen 16,68 (1981)
8. Tor Haugland 16,5 (1979)
9. Thor Gjesdal 16,6 (1981)


tirsdag 27. januar 2015

Før Pingvinlekene

Nokre av oss er jo alltid litt bekymra, over eit eller anna. Før Nornalekene var det ei viss uro å lesa i denne bloggen over over mangelen på deltaking i enkelt-klassar. Påmeldinga til komande helgs Pingvinlekene gjer oss mindre urolege.Her er veldig mange påmelde - og me får like godt hoppa i det. I tillegg til lista nedanfor (som ikkje har teke høgde for eventuelle etterpå-påmeldingar mot slutten), så har FU-gjengen 18 påmeldt (x 3 øvingar, som skulle gi 54 startar).

Lista over påmelde frå Gneist, 11 år og eldre:

J11
Sofie Ellingsen (60m, 200m, 600m, 60m hekk, lengde)
Emilie Hestad (60m, 200m, 600m, 60m hekk, lengde)
Ada Ringheim (60m, 200m, lengde)
Camilla Hoddevik Sunnset (60m, 200m, 60m hek, lengde)
Kaia Lind Aasen (60m, 200m, lengde)

J12
Una Haukanes (60m, 200m, 60m hekk, lengde)
Helene Stensen Heggdal (60m, lengde)
Line Ludvigsen (60m, lengde, kule)
Lea Låstad (60m, lengde)
Pernille Michelsen (60m, 200m, 60m hekk, lengde)
Hilda-Lovise Riisnes Riise (60m, 200m, 60m hekk, lengde)
Marie Seliussen (60m, 600m, 1500m (J13), lengde)
Emma Dahl Sørbo (60m, 200m, 600m, 60m hekk, lengde)
Emma A. Voldsund (60m, 200m, 60m hekk, lengde, kule)

J13
Adele Norheim Henriksen (1500m)
Nora Helene Kjerland Kristensen (60m, 200m)
Madeleine Kroondijk (60m, 200m, 60m hekk, lengde)

J14
Maren Kathinka Myrmel (høgde, lengde)

J16
Michelle Floor Heggeland (60m, 200m)
Ingvild Myking (600m, 1500m)
Sanne Myrmel (60m hekk, stav, lengde)
Malin Marie Rosvoll Olsen (60m, 200m)

J17
Renate Lie (60m, 200m)

J18/19
Ingrid Næss Johansen (1500m)
Eline Myking (1500m)

KS
Monika Benserud (60m, lengde)

G11
Kasper Oanæs Andersen (60m, 200m, 600m, 60m hekk, lengde, kule)
Thomas Brattaule (60m, 200m, 600m, 60m hekk, lengde, kule)

G12
Tobias Allers-Hansen (60m, 600m, 60m hekk, lengde)
Henrik Nesheim (60m, 200m, 60m hekk, lengde, kule)

G13
Mathias Algrøy (60m, 200m, 1500m)
Erlend Borsholm (60m, 200m, 600m, 1500m)
Herman Ellingsen (60m, 200m, 600m, 1500m, 60m hekk, høgde)

G14
Andreas Haara Bakketun (60m, 200m, lengde)
Hans-Magnus Haukøy (200m, 600m, 1500m)
Pål Haugen Lillefosse (60m, 200m, 60m hekk, høgde, stav, lengde)
Håvard Rinde (60m, 200m, 600m, 60m hekk, kule)
André Seliussen (200m, 600m, 1500m)

G15
Thomas Bljücher (60m, 200m, 600m, 1500m)
Torbjørn Knag (60m, 200m, 600m)
Gjert Høie Sjursen (60m, 200m, 60m hekk, lengde, kule)

G16
Kristoffer Blücher (60m, 200m, 600m, 60m hekk)
Jakob Jamt Ånonli (60m, 200m, lengde)

G17
Andreas Jensen (1500m)
Sondre Rinde (60m, 200m, 400m (MS), 60m hekk, lengde, tresteg) *)

G18/19
Henrik Almenningen (60m, 200m, lengde, tresteg)
Halldor Espe (1500m)
Emil Engelsen Holm (60m, 200m)
Magnus Leikvoll (60m, høgde)
Amund Sjursen (60m, 200m, høgde, lengde)

MS
Vegard Albrigtsen (600m, 1500m)
Anders Bjørndal (600m, 1500m)
Henrik Irgens Gravdal (600m, 1500m)
Espen Roll Karlsen (1500m)
Stian Norheim (1500m)
Ole Martin Røssland (1500m)
Stian Øvergaard Aarvik (600m, 1500m)
Jens Larsen Åstveit (1500m)


*) Ein av stemnegeneralane, Rinde, må studera/korrekturlesa påmeldingane til dei to eldste nøye...

mandag 26. januar 2015

Norna oppsummert

2015 ser ut til å lova opptil fleire lokale friidrettsgjennombrot. Det syner resultata frå det aller første større stemnet dette året, Nornalekene, i helga. Her var opptil fleire prestasjonar i nasjonal (og internasjonal) toppklasse i diverse årsklassar, uavhengig av tid på året.

Internasjonalt noterer me oss 4,33 som siste topphøgde for Pål Haugen Lillefosse (Framleis 13 1/2 år) i stav.

Nasjonalt er det berre hundredelar ned til norsk juniorrekord innomhus på 60 meter for Amund Høie Sjursen, etter at han presterte 6,85 søndag. I lengde hoppa Amund 7,33, som er halvmeteren lengre enn G19-rekorden i Gneist utandørs, sett i 1970.

Solid nasjonalt nivå - også gjennom alle tider - er det på 15 år og to månader gamle Ingvild Myking sitt 3000 meter-løp på 9:53,25. Ny inne-klubrekord i Gneist, naturlegvis. Det er også 20 sekund fortare enn uterekorden i J16 (frå så langt tilbake som 1979). Ingvild sjølv hadde 10:17 inne og 10:07 ute frå tidlegare. Tida er også under kravet til sommarens ungdoms-OL i Georgia!

Biletet nedanfor viser likevel ei yngre utgåve av Anders Bjørndal, som i helga stadfestar sin stadige framgang. Med 1:58,86 flytta han inandørs klubbrekord i Gneist på 800 meter med 3,3 sekund. (Håvard Hasås hadde den gamle, frå 2007). Tida er heile ni sekund betre enn den gamle innepersen til Anders, frå sist romjulsstemne. Søndag blei det ny pers på 400 meter med 52,05. Her hadde Anders 52,28 frå Romjulsstemnet, medan utepersen er på 52,23.
Me kan gratulera Sanne Myrmel med ny pers i stav - og med det å ha brote 3 meter-barrieren; 3,00.

Gjert Høie Sjursen flytta persen på 200 meter med fleire tidelar, til 24,64 (hadde 25,05 ute og 25,10 inne). På 60 meter blei det 7,76 på Gjert, tidelen betre enn han sprang på under Pingvinlekene i fjor og også betre enn utepersen frå Tyrvinglekene i fjor. Dessutan blei det heile 6,08 i lengde, som er første gongen over 6 meter på Gjert - ute eller inne.

Jakob Jamt Ånonli flytta sin 200 meter-pers endå meir, frå 25,43 (Romjulsstemnet) og heilt ned til 24,77. Jakob fekk også solid 60 meter-pers med 7,73.

Sondre Rinde pynta på eigen klubbrekord i G17 på 60 meter hekk (91,4) frå 8,92 til 8,84. Sondre, meiner eg, debuterte også på 400 meter, med 57,60.

Vegard Albrigtsen flytta innepersen på 800 meter ned frå 2:07,13 (inne-UM i fjor) til 2:02,87.

Anna Evensen klarte innepers på 200 meter med 28,19 (hadde 28,26 frå Pingvinlekene i fjor).

Eline Myking sprang 800 meter på ein myndig måte, dagen før eigen myndighetsdag, då det blei 2:20,37 lørdag, 3,6 sekund betre enn den gamle innepersen.

Monika Benserud hoppa 12,51 i tresteg, tett bak klubbrekorden og innepersen frå Leikvanghallen for eitt år sidan (12,78). (Det er solid J19-rekord i Gneist.) Monika har også J19-rekorden på 60 meter, med 7,89 frå søndagens superfinale-løp. 

Henrik Irgens Gravdal innepersa på 800 meter til 2:01,61. Den gamle var frå inne-UM i Steinkjer i 2013, på 2:02,90.

Solid innepers på 800 meter også på Stian Øvergaard Aarvik. Det blei 2:01,95, som også er greitt under utepersen (2:03,28).

Også Jens Larsen Åstveit sprang fortare på 800 meter lørdag enn han har gjort nokon gong før, ute eller inne. Det blei 2:02,42. (Utepersen er på 2:03,98, innpersen var på 2:06,31.)

Magnus Leikvoll fekk seg ny pers på 60 meter, med 7,72 (7,84 frå Romjulsstemnet i 2013) og var berre éin centimeter frå innepersen i høgde (1,80).

Så kom det ein del flotte innepersar på 3000 meter:

Espen Roll Karlsen sprang på 8:56,26 (hadde 9:05,07 inne, har 8:45,00 ute).

Henrik Irgens Gravdal var akkurat over 9 blank, med 9:00,08 (har 8:56,92 ute, hadde 9:12,58 inne).

Jens Larsen Åstveit sprang på 9:03,65 (han har 8:51,09 ute, men hadde 9:19,21 inne).

Og Stian Norheim sprang sitt aller beste 3000 meter-løp - inne eller ute - då det blei 9:15,73. Det er 24 sekund (!) betre enn under Nornalekene i fjor og solid under utepersen på 9:25,75.

Andreas Jensen sprang sin aller første 3000 meter under 10 blank: 9,57.00! Han har 10:01 frå Strandebarm i fjor utandørs - og hadde 10:19 inne frå før.

Kristoffer Blücher sette pers på 400 meter med sterke 52,07, som er 11/100 under utetida frå Framolekene i fjor og 3,3 sekund betre enn enn innetida frå Nornaleken i 2013!

Heilt sist: Frå "rekruttsida" tar me også med svært sterke sprintløp frå Pål Haugen Lillefosse og Andreas Haara Bakketun. Det er ikkje langt opp (eller; ned) til klubbrekordane i G14, tilhøyrande nyss nemnde Kristoffer Blücher. Og året er enno svært ungt.
fredag 23. januar 2015

Utøvarportrett: Ingvild Myking

Det er eit par år sidan no. Me var i Leikvanghallen. Eg hadde teke tider og ført rundetider for harde livet nokre timar alt. Nett då eg hadde tenkt å ta meg ein pause og lufta vetet litt, då sa Tom Roger til meg at no måtte eg ikkje ta nokon pause og lufta vetet. No måtte eg i staden sjå den der vesle Bjarg-jenta - som ho då var. Og Tom Roger skal ein høyra på, så det gjorde eg.

Det var ikkje nett same opplevinga som då Jon Landau såg Bruce Springsteen live første gongen og proklamerte at han hadde sett rock'n roll si framtid, men eg kom no til å tenka på nett det likevel: Det var definitivt ei framtidsvon eg såg i vesle Ingvild Myking, som alt er blitt 15 år. Men heller ikkje meir. Ho er i J16 no, men fyller ikkje 16 før mot slutten av året.

Alt første meisterskapssesongen fekk ho med seg to 4. plassar frå junior-NM. Og framfor alt har ho eit par fantastiske 2000 meter-løp (både som 13- og som 14-åring) frå Gøteborg å slå i bordet med. Begge deler var kretsaldersrekord i U20. Og frå UM er det blitt 1 gull og 1 sølv ute og 1 gull og 1 bronse inne.
Persar

600 meter
1:40,46 (Fana, 8. juni 2013)
600 meter (i)
1:44,08 (Haukås, 9. februar 2014)
800 meter
2:17,20 (Gøteborg, 28. juni 2013)
800 meter (i)
2:20,99 (Bærum, 8. mars 2014)
1500 meter
4:45,87 (Stockholm, 25. august 2013)
1500 meter (i)
4:51,68 (Haukås, 8. februar 2014)
2000 meter
6:24,49 (Gøteborg, 29. juni 2014)
3000 meter
10:07,77 (Fana, 1. juni 2014)
3000 meter(i)
10:17,94 (Haukås, 19. januar 2014)

Medaljefangst i nasjonale mesterskap (+)

UM
GULL, 4km terrengløp, UM, 2014
SØLV, 2000m, UM, 2014

GULL, 1500m, inne-UM, 2014
BRONSE, 800m, inne-UM, 2014 

torsdag 22. januar 2015

Utøvarportrett: Emil Engelsen Holm

Det nærmar seg skikkeleg idrett igjen, etter gammalt - med Nornalekene komande helg - men til så lenge tar me eit portrett til: Emil Engelsen Holm (18 til sommaren) er vår 200 meter-spesialist, der han har teke til dels store steg. Men Emil har fine persar også på 60 meter og 100 meter.

I meisterskapssamanheng har Emil hatt litt stang-ut, med fleire fine plasseringar like bak medalje, både individuelt og i stafett. Han er også med i ein sterk årgang på sprintsida.Persar:

60 meter
7,75 (Fana, 2. juni 2012)
60 meter (i)
7,66 (Haukås, 9. februar 2013)
100 meter
11,78 (Fana, 24. august 2013)
150 meter (i)
19,05 (Haukås, 28. januar 2012)
200 meter
23,06 (Lillehammer, 7. september 2013)
200 meter (i)
23,89 (Steinkjer, 10. mars 2013)
400 meter (i)
60,42 (Haukås, 7. januar 2012)
Høgde u.t.
1,45 (Laksevåg, 26. januar 2013)
Lengde (i)
4,89 (Haukås, 17. februar 2013)
Lengde u.t.
2,60 (Laksevåg, 26. januar 2013)

Medaljefangst i nasjonale mesterskap (+)

NM
BRONSE, 4 x 100m, jr-NM, 2013

UM
SØLV, 200m, inne-UM, 2013


onsdag 21. januar 2015

Adelskalender, Gneist: langhekk

Eg registrerte nyleg at det kom ut ei oppmoding om at langdistanse-statistikken i Gneist måtte gjerast noko med. Meir presist; det måtte koma ferskare resultat inn i adelskalenderen for langdistanse. Oppmodinga bør gjelda i endå sterkare grad for langhekken. Utanom brørne Benserud sine bidrag frå eit tiår tilbake, så er tidene på listene nedanfor frå 1970- og 1980-talet. I motsetnad til for langdistanse, så er det heller ikkje noko breitt og godt miljø for langhekk i dag, sjølv om det finst eit par gutar som kan vera aktuelle for satsing i den retningen.Først, her er lista over dei to kvinnene (under 72,99) som finst på lista for 400 meter hekk:

1. Bente Lervik (Liland) 60,57 (1981)
2. Mary-Ann Nordeide (Hårklau) 64,4 og 65,23 (begge 1979)


Og her er ei noko større liste for menn:

1. Thor Gjesdal 52,05 (1984)
2. Tor Inge Vikane 53,52 (1986)
3. Dagfinn Hårklau 54,2 (1978) og 55,37 (1979)
4. Rodgeir Vigestad 54,9 (1981) og 55,62 (1982)
5. Marius Benserud 55,23 (2005)
6. Erlend Gjøen 55,37 (1983)
7. Morten Benserud 55,65 (2004)
8. Lars Jørgen Ytrehus 55,76 (1982)
9. Frode Gjesdal 56,47 (1989)
10. Henning Hamre 56,59 (1985)
11. Nils Møllerup 57,25 (1986)
12. Rune Haugsvær 57,80 (1988)