tirsdag 1. september 2015

Større friidrettsfamilie

Bloggen har årvisst studert medaljeoversikten frå KM 11-14 år. Det er interessant å sjå kva for klubbar som best klarer å ta vare på underveksten, og dette er i alle fall eitt mål for den.Eitt poeng etter årets KM (som altså blei skipa til i juni) er at det er fleire klubbar som markerer seg i medaljefangsten. Heile 15 klubbar fekk med seg gullmedaljar. I tillegg er det fleire som plukkar mange gull. Dette er svært positivt. Me noterer heile 6 gull på Skogsvåg, til dømes. Neste års NM-arrangør, Ask, legg me merke til igjen er høgt oppe. Dei har auka frå 12 til 14 gull. AKS-77 fekk 12 gull, mot 8 i fjor.

Dette igjen inneber at Gneist og Fana, som dominerte i fjor, har langt færre gull, sjølv om dei to framleis toppar statistikken. Gneist er knepent framfor Fana dette året:


Gull
Sølv
Bronse
Gneist
16
19
11
Fana
15
26
23
Ask
14
5
8
Bergens TF
12
9
10
AKS-77
12
8
6
Norna-Salhus
9
2
1
Skogsvåg
6
4
2
Viking
5
6
5
Osterøy
3
5
2
Laksevåg
3
3
6
Voss
3
2
1
Bjarg
3
1
3
Fri
2
5
2
Bremnes
2
2
1
Sædalen
2
0
1
Strandebarm
0
0
1

Gneist var nede frå topp-plassen i 2013, då Fana toppa. Elles har Gneist vore topp-klubb i denne oversikten sidan 2009. Samtidig var medaljefangsten ein heilt annan i åra 2009-2012 og i 2014 enn den var det i 2015. For tredje året på rad er det Fana som har plukka (klart) flest medaljar: 64 for Fana, mot 46 for Gneist. Gneist har med andre ord ein del toppar, men manglar den store breidda som til dømes Fana no har.

Fana tok til å bli ein toppklubb i 11-14 år frå 2011, etter ei systematisk satsing. Her er styrkeforholdet mellom Gneist og Fana 2008-2015:

Tala: Totalt (gull-sølv-bronse)GNEIST
FANA
(differanse)
2008
37 (13-14-10)
24 (6-13-5)
G-13 (7-1-5)
2009
78 (30-26-22)
21 (7-7-7)
G-57 (23-19-15)
2010
73 (32-25-16)
26 (7-8-11)
G-47 (25-17-5)
2011
88 (40-28-20)
41 (15-15-11)
G-47 (25-13-9)
2012
65 (41-15-9)
33 (9-14-10)
G-32 (32-1-f1)
2013
31 (16-10-5)
53 (22-17-14)
F-22 (6-7-9)
2014
54 (30-15-9)
65 (23-17-25)
F-11 (g7-2-16)
2015
46 (16-19-11)
64 (15-26-23)
F-18 (g1-7-12)


Gneist sin trend i tal på totale medaljar er klart på veg ned. Det er ei generell utfordring med at færre og færre konkurrerer i dei yngste klassane. Delvis er det lett å la seg blenda av god kvalitet i 15+, delvis er det fleire solide toppar i nokre av dei yngre klassane framleis, men totalbiletet er likevel eintydig.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar