tirsdag 25. august 2015

Friske viljer i Gneistspelen

Kaj hadde teke seg ein velfortent ferie etter innsatsen sin på Brandbu helga før, men 13 utøvarar stilte til start for Friske viljer i årets Gneistspelen. Det blei ein glitrande start på haustsesongen.Litt over halvparten, 7 av 13, sette ny pers på 60 meter. Me fekk også vår andre utøvar i gruppa under 10 blank, i tillegg til to nye på 11-talet. Den einaste springbare ungdommen i nr. 14 for tida persa med godt over sekundet :)

Etter ein kort pause tok me vegen over i lengdegrop sør - ei veldig kjekk lengdegrop. Det er ikkje til å stikka under nokon stol at me slit litt med spenst og hopping, ikkje minst hopping på rett stad. Gruppa nøya seg med fem fine persar i lengde denne gongen, men lengstesvevet på 3,55 er me krye over. Også her var det monaleg framgang hos fleire.

Heldigvis er vergudane (også) glade i oss, så det var eit fint ver (skya i veldig behageleg temperatur) då me venta på å få sleppa til i liten ball. Og kasting er det mange som er flinke til. Åtte persar blei det i liten ball, lengstekastet var på 31,19!

Sosialt blei dette ein innertiar.

Sportsleg blei det også ein suksess, sjølv om me har ein del å arbeida med - heldigvis!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar