torsdag 18. juni 2015

Rapport frå FRISKE VILJER (FV)

Eg veit om opptil fleire som ikkje klarer å følgja med i svingane rundt forkortingane til det eg kallar "gjengen min". Me var "PU", som blei til "FU. Nett no driv eg og lanserer "FV"! Det vil seia det fulle namnet er FRISKE VILJER, inspirert av den kjende (...) skihopp-klubben Friska viljor frå Örnsköldsvik i Sverige.

Fabelaktig namn!

(Det er også namn på eit svensk band, visstnok.)Me har lagt bak oss det 8. semesteret med denne gjengen. Til saman har me hatt 133 økter i denne perioden. Aller flest på eit halvår hadde me faktisk no våren 2015.

Rett i underkant av 40 utøvarar har vore innom treningane, medan den faste medlemskjerna nett no er på 30 utøvarar. Flest treningar denne våren hade Sofie og Heine. Og stor takk til mine med-trenarar Eline, Anna Serine, Anders og Ole Martin!

I sommar dreg Kaj Ragnar til Special Olympics på Brandu for 2. året på rad. Han gjorde stor suksess i fjor. I år prøver han seg  på 100 meter, det blir spennande!

Og så har me rekordar, naturlegvis:

Jenter:
60 meter: 12,86
Lengde: 1,80
Kule (mjuk): 9,36
Liten ball: 14,80

Gutar
60 meter: 8,44 (Kaj) og 11,70
Lengde: 4,64 (Kaj) og 2,16
Kule: 10,80 (4 kg), 11,51 (2kg)  (Kaj) og 14,70 (mjuk)
Liten ball: 56,60 (Kaj) og 26,20

... Og så ei heil røys med persar...

Og til Gneistspelen i august blir det nye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar