lørdag 19. oktober 2013

Bloggen

It's my life and I'll do what I want 
Don't push me
It's my mind and I'll think what I want 
It's my life
It's my life and I'll do what I want 
And I can do what I want
It's my mind and I'll think what I want 
You can't tell me
It's my life and I'll do what I want


The AnimalsVyrde blogg-lesarar!

Dette er IKKJE eit lyrikk-innlegg.

Dette er ei programerklæring.

Ja, sjølv om det tidleg i desember vil vera 3 år sidan Bloggen starta opp, så er det no behov for ei programerklæring:

1. Dette er MIN blogg!

2. Bloggen er ikkje i regi av IL Gneist Friidrett

3. Mi tilknyting til Gneist pr. dato: Eg er trenar i Gneist Friidrett si PU-gruppe og eg har til og med utomhus-sesongen 2013 ført statistikk for Gneist.

3. Bloggen er heller ikkje i regi av BFG Bergen Friidrettsklubb.

4. Det siste punktet må presiserast ein gong til: Eg er styremedlem i BFG – som ein av ti. Det er altså ikkje eg åleine som bestemmer det som skjer i BFG…

5. ALL innsasts i Gneist og BFG er 100 prosent basert på dugnadsinnsats. Eit kvart reknestykke økonomisk går i kraftig minus. Det er andre typar reknestykke som går i solid pluss, når eg skal vurdera om det «er verdt det».

6. Bloggen er mitt con amore prosjekt innan friidretten.

7. Det inneber at eg har drive den fordi eg har glede av den.

8. Bloggen skal ikkje og kan ikkje bli ein arena for friidrettsk krangel og ufred. Og tru meg; den finst.

9. Har eg det ikkje kjekt med Bloggen, så sluttar eg – eller tar lengre pausar, saman med mine venner i musikken J

10. I Bloggen kan ingen og ingenting bli «utegløymt» i seg sjølv. Den treng ikkje vera uttømmande på alt og alle. HER er det EG som bestemmer. Eg skriv om akkurat det eg vil til ei kvar tid.

***

Og Bloggen?

Bloggen vil bli langt mindre ein «nyhetsblogg».

Her vil bli statistikk og analysar og oversikter.

Og så tar me det som det kjem.


Lars Arve
Kjellaren, 19. oktober 2013Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar